Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brailcom zdarma připojuje nevidomé k Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Brailcom zdarma připojuje nevidomé k Internetu

0 comments
Autoři: 
O obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) BRAILCOM a jejím projektu "Internet pro slepé" jsem se dozvěděl, když jsem si mapoval situaci ohledně poskytování přístupu na Internet.

V roce 1996 byl založen "Fond slepých", který se stal zřizovatelem o. p. s. Brailcom, jejímž cílem je zpřístupnit svět Internetu nevidomým, a zprostředkovat jim tak možnost dalšího vzdělávání a vést je k samostatnosti v komunikaci, kdy nevidomý není odkázán na pomoc jiných. Aby celý projekt nebyl závislý pouze na podpoře sponzorů, společnost BRAILCOM začala provozovat vedlejší hospodářskou činnost - poskytování připojení na Internet.

paušální poplatek 200,- Kč
cena objednané doby připojení 0,40 Kč/min
cena připojení při překroční objednané doby 0,80 Kč/min

Společnost nabízí výhodné připojení na 6 měsíců nebo 1 rok:

6 měsíců (celkem 120 hodin připojení) 2 500,- Kč
12 měsíců (celkem 240 hodin připojení) 4 000,- Kč

Společnost má servery zatím pouze v Praze, odkud je připojena linkou 64 kb/s do IBM, odkud vede pevná linka o kapacitě 2 Mb/s do SRN. Připojení je prostřednictvím firmy PVT dále možné z Brna a Ostravy) Ze zisku z této činnosti (v současné době pokrývá asi 35 % veškerých nákladů) financuje o. p. s. BRAILCOM bezplatné připojení nevidomých z jejich domova a zajišťuje jejich školení. Společnost může dodat i software zdarma, hardware si objednavatel (nevidomý) hradí sám.

S počítačem se dorozumívá pomocí hlasového výstupu, který funguje pomocí tzv. "hlasové syntézy", kdy počítač převádí dokument (např. v e-mailu), nebo hlásí právě prováděné operace zvukově (hlasově je "přečte"). Z vlastní zkušenosti musím dodat, že přiblížení zvukového výstupu lidskému hlasu je přece jen dosti vzdálené, a proto je třeba poslouchat několikrát.

Další možností komunikace je prostřednictvím hmatového výstupu. Jedná se o display s cca 100 vibrujícímy jehličkami, které převádí vše podstatné, co se na obrazovce děje, do formy Brailova písma. Oproti prvně jmenovanému způsobu má značný handicap - je 10krát až 20krát dražší než výstup hlasový.

Naproti tomu je možné jej použít v kombinaci s tzv. "čtecím zařízením", které pomocí malé kamery převádí tištěné dokumenty přes PC do reliéfní podoby Brailova písma prostřednictvím jehliček a umožňuje tak seznámení např. s právnickými dokumenty.

kontakt: kontakt@brailcom.cz

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOLDIŠ, Petr. Brailcom zdarma připojuje nevidomé k Internetu. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 8 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10119. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10119

automaticky generované reklamy
registration login password