Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Book On Demand

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Book On Demand

0 comments

V klasické nakladatelské praxi se od jednoho titulu vydává minimálně 1000 výtisků, přičemž průměrný náklad se v České republice pohybuje okolo 3 500 výtisků. Z ekonomického hlediska se firmám vyplatí vydávat již osvědčené tituly či knihy od známých a osvědčených autorů, neboť každý chybný krok, a to především při výběru titulu, s sebou přináší značné riziko v podobě neprodejných výtisků. Proto dnes nakladatelé neradi produkují díla začínajících autorů a úzce profilové publikace zaměřené jen na omezený okruh čtenářů.

Book on Demand (BoD) či také Print on Demand (PoD) je možnost, jak při výrobě malonákladových publikací dosáhnout značných ekonomických úspor. Technologie umožňuje vyrobit, za relativně nízkou jednotkovou cenu, plnohodnotné knihy od nákladu několika desítek výtisků, přičemž návratnost a ekonomická soběstačnost knihy je již od 200 výtisků. Další značnou výhodou je možnost dotiskovat knihy podle potřeby, a tím značně předejít neprodejným výtiskům. Metoda je využitelná především pro ty knihy, u kterých si nakladatel není jist komerčním úspěchem a chce zatím jen vysondovat zájem zákazníků. Příkladem toho může být český spisovatel sci-fi Miroslav Žamboch, jehož knihy se zpočátku tiskly pouze touto metodou. Po značném úspěchu a poptávce po dotiscích byly pak jeho knihy vytištěny klasickým způsobem, tedy ofsetem.

Z technického hlediska funguje tiskový stroj na principu, jaký známe u běžných kopírek. Proto jeho příprava vyžaduje minimální náklady a ačkoliv je tisk samotný podstatně dražší, při malých počtech kopií jsou ve výsledku celkové náklady podstatně nižší. Hranice, kde tisk ztrácí svou výhodnost, leží mezi 600 a 800 kopiemi.1 Předloha knihy je dodána ve formě počítačového postscriptového souboru nebo souboru typu PDF a tištěna přímo z počítače napojeného k tisku. (Při klasickém ofsetu je počítačová předloha převedena osvitem na tiskovou formu a poté na tiskovou desku, ze které se pořizuje samotný tisk.) Je třeba si však uvědomit, že PoD neumožňuje vyrábět knihy vázané, bohatě vypravené, celobarevné, luxusní, nýbrž knihy tzv. spotřební, určené úzkému okruhu čtenářů (např. odborné knihy pro specializované publikum).

Pro ilustraci nákladů uveďme příklad americké firmy Lighting Source. Většina komerčně prodávaných knih v USA se dnes vyrábí ve formátu 6" x 9" s laminovanou barevnou obálkou a lepenou vazbou. Kniha má asi 300 stran a prodejní cena se pohybuje od 15 do 22 dolarů. Z prodejní ceny 15 dolarů zůstane v knihkupectví 6 dolarů (40 %), distributor dostane 1,50 dolarů (10 %) a autor také 1,50 dolarů. Zbývá 6 dolarů, které musí pokrýt náklady na výrobu (tisk, pre-press, grafika) a náklady a zisk nakladatele. Běžné tiskové náklady jsou při ofsetovém tisku do 3 dolarů, při vysokých nákladech jsou menší, než 2 dolary. Z uvedeného je však zřejmé, že pokud má být kniha prodejná běžnými distribučními kanály, nesmí cena za tisk překročit 5 dolarů za kus, jinak nebude vydavatel vydělávat nebo dokonce bude muset výtisky dotovat.

Hrubé výpočty ukazují, že za tuto cenu se knihy dají se ziskem vyrábět. V případě zmíněné 300 stránkové knihy, za kterou Lighting Source (firma tiskne digitálně, a to na základě objednávek z maloobchodu) inkasuje od vydavatelů 4,80 dolarů, jsou jednotlivé položky následující:

  • knižní blok (papír, toner, údržba stroje): 2,50 dolarů;
  • obálka (papír, tonery, lamino, údržba): 0,50 dolarů;
  • mzdy obsluhy: zhruba 0,40 dolarů na knihu (při platu 20 dolarů/hod. a produkci cca 100 knih/hod., což je současná výrobní kapacita).

Celkem jsme tedy napočítali přímé výrobní náklady na knihu ve výši 3,40 dolarů za kus, což je o celých 30 % méně než při klasickém ofsetu.2

Tisk prostřednictvím Print on Demand se začíná objevovat i na českém knižním trhu a je využíván nejen klasickými "kamennými" nakladateli (např. nakladatelství Dokořán). V prostředí internetu se po roce 2000 objevil novátorský projekt PalmKnihy zaměřený na zpřístupňování e-knih, jehož nadstavbou je i využití technologií PoD.

PalmKnihy

PalmKnihy byly založeny 10. ledna 2001 s cílem popularizovat myšlenky takzvané "Elektronické knihy", tedy digitální distribuce textů. Duchovním otcem projektu, který je na českém a slovenském internetu jedinečný, je pan Jiří Vlček. Technickou realizaci (programování a z větší části také design) zajišťuje Martin Bodlák. PalmKnihy jsou zatím pouze koníčkem a fungují na základě živnostenského oprávnění. Služba digitální distribuce textů je a priory určena pro přenosná zařízení - kapesní počítače Palm (včetně Visorů, TRGPro a dalších podobných výrobků se systémem PalmOS), Windows CE (resp. PocketPC) a Psion. Samotné stránky PalmKnih jsou založeny na skriptech PHP a databázové služby zajišťuje MySQL.

V současnosti server nabízí 1700-1800 česky psaných knih s denním přírůstkem dvou titulů od více než pěti set autorů. Tematický profil tohoto elektronického fondu je tvořen především literaturou fantasy, sci-fi a částečně i populárně-vědeckými články. Zpočátku byla zpřístupňována i poezie, avšak pro malý zájem čtenářů byla zrušena. Nabízené knihy jsou získávány trojím způsobem. Prvním způsobem je smlouva o zrcadlovém zpřístupňování obsahu jiných serverů, přičemž autorská práva jsou ošetřena v licenční smlouvě. Takto PalmKnihy spolupracují především se serverem Ikarie.cz a se sekcí Neviditelného psa Sarden. Druhý způsob získávání titulů je aktivní oslovení samotného autora a dohoda o zveřejnění jeho děl. Výběr autora je založen na čistě subjektivním úsudku leadera projektu. Třetí možnost je, že autor sám zažádá o zveřejnění. Po získání práv na zveřejnění nastává konverze do knihy ve formátu PalmDOC a MobiPocket. Obdobně jako u jiných serverů (např. pismak.cz) mohou návštěvníci vystavovaná díla hodnotit, komentovat a vytvářet si z nejoblíbenějších knih jakousi osobní knihovničku.

Některé eknihy je možné vytisknou pomocí již zmíněné technologie Print On Demand umožňující produkci malonákladových publikací. Výsledná kniha je vytištěna v profesionální tiskárně, svázána a opatřena laminovanými deskami. Do výsledných nákladů je zahrnut počet stran (vytištění jedné strany stojí dvacet haléřů), autorský honorář (dvacet haléřů za každou stranu), poštovné (od 67 Kč), cena vazby (120 Kč) a zisk pro PalmKnihy (padesát korun za každý exemplář). Celé technické zpracování zajišťuje tiskárna. Výsledná cena knihy se bez poštovného pohybuje, v závislosti na počtu stran, od dvou set korun za výtisk. Samotný text knihy však není upravován podle typografických pravidel, je bez korektur a příprava, jako je zalámání do stran, se neprovádí pomocí klasických sázecích programů (např. InDesign či Quark Express), ale pouze prostřednictvím Microsoft Word. Dnes je možné si takto zakoupit pouze celé knihy. Do budoucna se počítá s možností sestavit si vlastní knihu, a to z jednotlivých povídek či, obdobně jako u nakladatelství Modrý slon, objednat si takovou knihu, ve které bude zákazník hlavním hrdinou. Takto vytištěné knihy nejsou opatřeny ISBN a tedy nespadají pod oficiální bibliografickou kontrolu.

Možnost pro knihovny? Naskýtá se otázka, zda by knihovny nemohly svůj fond rozšiřovat i takovýmto způsobem. Tedy poměrně levně zajistit nové tituly ze značně žádaného sci-fi a fantasy žánru, a tím přitáhnout poměrně početnou skupinu čtenářů. Je pravdou, že tento způsob vyžaduje náročnější a aktivní akviziční politiku, neboť v elektronickém prostoru neexistují klasické možnosti hodnocení kvality prostřednictvím běžných nakladatelských praktik. Prin On Demand má beze sporu svou budoucnost a je jen otázkou času, kdy bude možné takto získat i knihy jiných žánrů. Sci-fi a fantasy se dnes zdají být jakousi vlaštovkou.

Použité zdroje:
1. PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele. Praha : Paseka, 2003. S. 55.

2. SAAL, Clea. An Incomplete Guide to Pring-on-Demand Publishers [online]. c2001-2003 [cit. 03-12-2003]. Dostupný z WWW: <http://www.booksandtales.com/pod>.

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 18)
ZÁTKOVÁ, Markéta. Book On Demand. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11485. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11485

automaticky generované reklamy
registration login password