Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blogy jako poslové dobré zprávy

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Blogy jako poslové dobré zprávy

0 comments
Anglicky
English abstract: 
<br/>
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

se znalostí poučky Marshalla McLuhana "the medium is the message" (tedy "médium je poselství") nám nemůže zůstat skryto, že internet změnil, mění a bude měnit naši společnost výrazněji, než jsme si dokázali v jeho počátcích (u nás od nich 13. února 2007 uplynulo právě 15 let) představit. Zcela v souladu s McLuhanovými teoriemi internet integruje a zároveň proměňuje starší média, ke kterým patří např. kniha, rozhlas, film nebo video. A co je oním poselstvím internetu coby média? Sdílení informací bez ohledu na časové a prostorové bariéry, nezištná spolupráce, otevřenost všem myšlenkám a idejím bez rozdílu jejich původu. Plody tohoto poselství se v různých podobách úspěšně rozrůstají - Wikipedie, folksonomie, YouTube, blogy. Na příkladu posledního z nich je jasně patrné, že význam těchto plodů je jedinečný - zatímco se "stará" média (noviny, televize) stala "pouze prostředkem k dosažení zisku, kterého je docilováno šířením emocí" a jsou tak "průmyslem na výrobu peněz, jenž díky šíření hypertrofovaných emocí ... pokřivuje a poškozuje [vědomí] " (Karel Hvížďala v eseji Sedm poškozených slov, Reflex č. 9/2007, s. 75), blogy se naopak rozvinuly do prostředí, v němž lze svobodně a nezávisle vyjadřovat své názory a publikovat informace, které "stará" média úmyslně nebo z podstaty svého fungování ze zveřejňování vylučují. K tomuto tématu se v aktuálním čísle Ikara váže nejen text M. Žížaly, který stručně shrnuje základní poznatky o blozích, ale zprostředkovaně i aktuální zpráva o dohodě ohledně elektronického dodávání dokumentů u našich německých sousedů.

Pokud by snad někomu scházelo šustění papíru, může se potěšit zprávou o posledním vysušeném svazku z fondů Městské knihovny v Praze, kterou jako mnoho dalších zasáhly ničivé povodně v roce 2002, nebo navštívit historickou Kinskou knihovnu. Podle některých odborníků má otáčení stránek textu "vlastní duchovní princip, který nelze prožít při čtení textu z nových médií". Možná na tom něco bude.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Blogy jako poslové dobré zprávy. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-12401. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12401

automaticky generované reklamy