Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blog je prima. Jak dát ale o sobě vědět? (Filip Vojtášek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Blog je prima. Jak dát ale o sobě vědět? (Filip Vojtášek)

0 comments
Autoři: 

Filip Vojtášek

Filip Vojášek se ve svém příspěvku zabýval problematikou propagace "odborného blogu", přičemž vycházel i z vlastních zkušeností s blogem Hloubkaři. Blog přitom vymezil pomocí použitých technologií "na pozadí", které umožňují jednoduchým způsobem vytvářet a editovat obsah. Zdůraznil nutnost použití statistik, a to jak agregovaných, tak zohledňujících "věrnost" návštěvníků, tj. např. zda a jak často se na blog vrací, nebo poskytující informaci o tom, odkud návštěvník na stránku přišel. Cílem propagace tedy není jen zvýšit počet návštěv blogu, ale hlavně jejich návratnost, věrnost. Mezi způsoby jak úspěchu dosáhnout zmínil autor příspěvku např. kvalitu a pravidelnost nových příspěvků, dobré vzájemné propojení v rámci blogu, dostatek externích odkazů na blog samotný (např. i přidáváním odkazů do odborných diskuzí), výměna odkazů mezi blogy ze stejného oboru, existence RSS, včasné reakce na komentáře čtenářů, anglická verze blogu a pomoci mohou samozřejmě i kontroverzní příspěvky. Služby zahrnované pod "web 2.0" považuje pro odborný, specificky zaměřený blog psaný pouze v češtině za málo efektivní, a to právě kvůli omezením daným počtem uživatelům našeho jazyka, kdy se jen těžko podaří přesáhnout kritické množství a služby pak nejsou atraktivní.

(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Blog je prima. Jak dát ale o sobě vědět? (Filip Vojtášek). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-12552. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12552

automaticky generované reklamy