Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blíží se jubileum významného českého knihovníka

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Blíží se jubileum významného českého knihovníka

3 comments
Autoři: 

Před několika dny jsem se vracel z jednání v Praze. Ve vlaku jsem si pročítal časopis Květy, který jsem ten den dostal, a narazil jsem na zajímavý článek o Karlu Rafaelu Ungarovi [1].

Karel Rafael Ungar byl, jak mnozí čtenáři Ikara jistě vědí, vlastenecky smýšlející osvícenský učenec, významný knihovník a bibliograf, ředitel Veřejné c. k. univerzitní knihovny v Praze v letech 1780-1807.

V článku jsou zajímavě popsány vzájemné spory Ungara s Dobrovským a jejich pozdější usmíření (pro mne byl novinkou fakt, že oba byli svobodnými zednáři a že zednáři měli i převahu v Učené společnosti).

Článek končí: „… odebral se na věčnost i Karel Ungar, podlehnuv silnému podagru a chiragru, dne 14. července 1807 ve stáří 64 let. Poněvadž nebyl již členem řádu premonstratského, pochován v obecném pohřebišti na Volšanech. Při zdi tamějšího kostelíčka vpravo vedle vchodu nalézáme jednoduchý, ze železa litý pomník s tímto nápisem: Carolo Ungar : Augustissimo A Consiliis Et a bibliotheca : De literis, patria, Humanitate, Immortaliter merito : Amici posuere. Obiit prid. Id. Quinctil. MDCCCVII.“

Na tom mne zaujalo (a to je důvodem této glosy), že jsem si uvědomil, že za necelé dva roky uplyne dvě stě let od jeho úmrtí, tedy opravdu významné jubileum. Bylo by tedy podle mého názoru vhodné toto výročí využít jednak k připomenutí této knihovnické osobnosti, jednak i jako „akci public relations“ směrem k médiím a široké veřejnosti – a je ještě dost času na patřičné přípravy.

Domnívám se, že památku svého významného ředitele by měla připomenout především Národní knihovna (která ostatně v roce 2007 může slavit 230 let od svého zpřístupnění veřejnosti), dále se může angažovat např. Ústřední knihovnická rada, Svaz knihovníků a informačních pracovníků nebo Sdružení knihoven ČR či třeba Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Napadlo mne hned několik možností konkrétních akcí:

  • zjistit, zda se na Olšanských hřbitovech v Praze stále nachází Ungarův pomník, případně jej nechat opravit či restaurovat;
  • pokud v areálu Klementina nemá K. R. Ungar pamětní desku, bylo by vhodné ji pořídit a pak slavnostně odhalit;
  • připravit výstavu o K. R. Ungarovi, jeho životě a díle;
  • zorganizovat odborný seminář, např. k tematice obrozenecké bibliografie a knihovnictví;
  • vydat odbornou publikaci.

Podaří se připravit alespoň některou z nich a důstojně připomenout Ungarovu památku?


Literatura:

1. MATTUŠKA, Alois. Karel Rafael Ungar : lístek z dějin našeho národního probuzení. Květy : listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy, 1884, roč. 6, kniha 13, s. 20-26, 213-219.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Blíží se jubileum významného českého knihovníka. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11907. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11907

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Je škoda, že autor neuvádí další iteraturu k Ungarovi, která vyšla od publikace článku, na nějž odkazuje. Je jí opravdu hodně, a tak připomínám alespoň č. 4/3, 1987 sborníku Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, jež se tomuto velikánovi naší knihovědy věnuje. Stačí také zadat frázi "Karel Rafael Ungar" do Googlu, aby se objevilo větší než malé množství odkazů.

Uspořádání výstavy k Ungarovi a výročí založení knihovny např. Národní knihovnou je sice dobrý nápad, menší problém je ale v tom, že to není tak dlouho, co byly uspořádány výstavy k oběma tématům. 1994 k Ungarovi a 1997 k 220. výročí založení knihovny. Přestože jsou obě výročí významná, je těžké přijít po tak krátké době s něčím novým.

Pokud jde o literaturu k Ungarovi, ráda bych upozornila na tři články z časopisu Národní knihovna, které vznikly na základě bádání v Archivu NK a které přinášejí celistvý pohled na Ungara a jeho knihovní i neknihovní činnost. Jedná se o následující články.
Kubátová,Ludmila.K.R.Ungar a počátky zpracování knižního fondu.In:Národní knihovna,1993,č.3,s.183-189
Kubátová,L.Karel Rafael Ungar /1744-1807/.In:NK,1994,č.2,s.95-114
Kubátová,L.K.R.Ungar a Universitní knihovna.In:NK,1994,č.3-4,s.197-233