Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bilance prvních deseti let 21. století v oblasti vědeckých informací (Jaroslav Šilhánek)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Bilance prvních deseti let 21. století v oblasti vědeckých informací (Jaroslav Šilhánek)

0 comments
Autoři: 

Jaroslav Šilhánek

Jaroslav Šilhánek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze si připravil příspěvek nazvaný "Bilance prvních deseti let 21. století v oblasti vědeckých informací". Podle přednášejícího došlo v předchozích deseti letech k výraznému nárůstu efektivity práce s informacemi. Za vědecké informace jsou pro tuto přednášku považovány zejména články ve vědeckých časopisech získávané prostřednictvím databází. J. Šilhánek zmínil programy MŠMT určené pro zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (programy LI, 1N a INFOZ), existenci dalších aktivit (např. konsorcium chemických fakult zaměřené na časopisy Americké chemické společnosti). Orientace na několik největších producentů však znamenala, že produkce menších vydavatelů byla spíše upozaděna.

Přednášející se věnoval také oblasti statistik - upozornil, že neinformují o tom, jak byly nalezené informace dále využity. Na konkrétních příkladech dále ukázal možnost využívání postupně uváděných odkazů. Uvedl, že je možné také statisticky zjistit dobu celkového připojení, což lépe vypovídá o všech návazných aktivitách (následování odkazů).

J. Šilhánek se zabýval také otázkami financování - v současné době se hledá vhodný obchodní model pro placení přístupů k elektronickým verzím vědeckých informací. Statistiky umožňují vyjádřit náklady na přístup k dokumentům (cost per download). Vydavatelství Elsevier uvádí jako globální průměr nákladů na stažení jednoho dokumentu hodnotu 2,75 amerických dolarů (s výjimkou nejmenované velké americké univerzity). Klíčovým aspektem financování byla podpora zpřístupňování elektronických zdrojů formou programů MŠMT. Druhým faktorem byla konsorciální forma financování a zpřístupňování. Univerzální přístup k vědeckým databázím nabízejí databázová centra (např. STN International), která také představují cestu pro komerční subjekty (členy konsorcií jsou organizace nekomerční). Zatímco neziskové instituce získaly přístup k širokému spektru zdrojů, u komerčních organizací (zejména v průmyslové sféře) došlo spíše ke ztrátě povědomí o existenci licencovaných elektronických zdrojů.

Na závěr přednášející představil domácí stránku webové prezentace CAS, kde je počitadlo sloučenin obsažených a nově přibývajících v CAS (je to věda v přímém přenosu). Po dobu konání této sekce přibylo 1 167 nových sloučenin.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Bilance prvních deseti let 21. století v oblasti vědeckých informací (Jaroslav Šilhánek). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13425. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13425

automaticky generované reklamy
registration login password