Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliografické odkazy jsou všude kolem nás

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Bibliografické odkazy jsou všude kolem nás

0 comments
Autoři: 

Najdete je dokonce i ve svém supermarketu či své lednici. Chcete důkaz? Tady ho máte:

I víčko jogurtu dodržuje citační etiku...

I víčko jogurtu dodržuje citační etiku...

Poznámka pod čarou: Že by nová oblast působení pro apoštoly normy ISO 690 ;-)?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Bibliografické odkazy jsou všude kolem nás. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 13 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12299. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12299

automaticky generované reklamy