Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bez public relations se knihovny neobejdou

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Bez public relations se knihovny neobejdou

0 comments
Jestliže vedoucí jednoho fakultního střediska vědeckých informací UK nám sdělil, že říjnová celostátní akce Týden knihoven mu "připadá poněkud zkostnatělá v době `komunikace téměř bez hranic`", i když "přístup SKIP pochopitelně vychází z mentality a potřeb veřejných knihoven", musím se dotčených knihoven zastat. Nejde mi o to popírat, že mají ve srovnání s knihovnami akademickými odlišné poslání, ani o to polemizovat s tím, jakou politiku SKIP v této oblasti vede. Uvedená poznámka totiž svědčí o nepochopení smyslu public relations v činnosti knihoven obecně. Východisko úspěšných PR se přirovnává, vzletně a zkratkovitě řečeno, k "přihlášení se o slovo" či "vystoupení ze stínu". Až na výjimky se mi zdá, že knihovny trpí zbytečnou stydlivostí nebo mají strach z opálení.

Public relations se v žádném případě netýkají pouze komerční sféry, naopak, v případě neziskových institucí jde o nástroj určený k obhajobě jejich pozice v tržním systému, a proto se knihovny nemusejí stydět za žádný nápad, pochopitelně přiměřený věku a zájmům uživatelské cílové skupině, který připomene, že i v době, kdy svět začíná žít šílenstvím jménem Internet, hrají nezastupitelnou roli v sociální komunitě.

Co naplat, že sami pracovníci knihoven jsou o tom přesvědčeni, co naplat, že jejich působení je všeobecně považováno za bohulibé a že za služby, které nabízejí, požadují jen symbolické poplatky, když nebudou postupovat dostatečně účinně při jednání se zřizovateli, a tak např. vysvětlit výši rozpočtu na nákup literatury (stěží bude kdy vyslyšeno Mahenovo přání, aby v čele radnic stáli moudří profesoři, kteří by dbali o rozkvět knihovny...). Knihovny nepřešlapují na místě v očekávání toužebného příchodu mesiáše zvěstujícího nastolení informační společnosti, v níž bude jejich význam konečně doceněn. Pokud Týden knihoven přispěje aspoň trochu k řešení každodenních problémů, které jsou na hony vzdáleny akademickým a politickým formulím bez obsahu, které připomínají mlácení prázdné slámy, budiž pochválen, ovšem za předpokladu, sluší se dodat, že se nestane show, která se spustí jednou za rok. K efektivním prostředkům PR jako kontinuální komunikaci, jehož obliba neustále roste, lze počítat kvalitní (co se obsahu, designu a navigace) webovská prezentace knihovny.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Bez public relations se knihovny neobejdou. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-10463. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10463

automaticky generované reklamy
registration login password