Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Báze ANL+ a odborné rešeršní požadavky knihovníků a veřejnosti z oblasti hudební vědy

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Báze ANL+ a odborné rešeršní požadavky knihovníků a veřejnosti z oblasti hudební vědy

1 comments

1. Úvod

1.1. ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících 

V současné době dochází v souvislosti s ukončením činnosti oddělení analytického zpracování NK ČR ke změnám excerpční základny. Stránka se aktualizuje, postupně budou zde doplňovány informace o spolupracujících institucích a přehled excerpovaných titulů.

ANL je soubornou databází výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech (periodicky vycházejících dokumentech) a sbornících, v malé míře v monografiích vydávaných na území ČR. Báze vzniká v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, krajské knihovny, Moravská zemská knihovna, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Národní pedagogická knihovna Komenského, Národní technická knihovna). Excerpční základna kooperačního systému se může průběžně měnit.

2. Báze ANL+

2.1. Co je ANL+ (http://anlplus.jib.cz)

Úvodní stránka ANL+

Úvodní stránka ANL+

2.2. Báze ANL+ v JIB (http://info.jib.cz/news/anl)

Báze ANL+ v Jednotné informační bráně

Báze ANL+ v Jednotné informační bráně

2.3. Přehled excerpovaných zdrojů báze ANL+  (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_KOSABI_index.htm)

Přehled excerpovaných zdrojů báze ANL+. Převládá denní a regionální tisk (báze přejímá záznamy databází Anopress IT a Newton Media), odborné časopisy jsou zastoupeny minimálně, umění zcela chybí.

Přehled excerpovaných zdrojů báze ANL+. Převládá denní a regionální tisk (báze přejímá záznamy databází Anopress IT a Newton Media), odborné časopisy jsou zastoupeny minimálně, umění zcela chybí.

3. Ukázky hledání

3.1. klíčové slovo: Antonín Dvořák: báze ANL+
Hledání v multiooborové bráně JIB v bázi ANL+, protože v oborové bráně Musica báze ANL+ není zastoupena.
Jak už víme, excerpce je pouze z článků v denním a regionálním tisku.

3.2. klíčové slovo: Antonín Dvořák: báze ANL/Hudba
Hledání v bázi ANL/Hudba: Články z odborných časopisů do 31.12.2010.

Hledání Antonína Dvořáka v bázi ANL/Hudba

Hledání Antonína Dvořáka v bázi ANL/Hudba

3.3. klíčová slova: souborné vydání díla A.Dvořáka: báze ANL+
Báze ANL+ dle očekávání nenabídla článek: Jan Kachlík: „Sice to vůbec neruší (…), ale pro mne je to velmi nešikovné“, podtitul: Nové souborné vydání Dvořákových děl podněcuje nový výzkum, Harmonie 2011/9, s.15-17.

Báze ANL implementovaná do ANL+ našla v JIB tři starší články (z celkem sedmi článků) prof. PhDr. Jarmily Gabrielové, CSc., řešitelky grantového projektu a vědkyně, která se na pramenném výzkumu a ediční přípravě prvních svazků Nového souborného vydání děl A. Dvořáka aktivně podílela.

Nalezené výsledky v rámci hledání

Nalezené výsledky v rámci hledání

3.4. klíčová slova: souborné vydání díla A. Dvořáka: báze ANL/Hudba
Báze ANL/Hudba. Článek prof. Gabrielové, na který letošní příspěvek Jana Kachlíka navazuje: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=amus

Záznam hledaného článku ze sborníku

Záznam hledaného článku ze sborníku

V praxi to znamená, že badatel se sice dozví o začátku a prvních počinech rozsáhlého projektu, ale jeho současné směřování mu zůstane utajeno.

4. Závěr

Vedení Národní knihovny, které rozhodlo ke dni 31.12. 2010 zrušit oddělení analytického zpracování, bázi ANL ponechat víceméně jako archivní a v roce 2011 pokračovat v excerpci článků v bázi ANL+, tvrdě zasáhlo do rešeršní práce mnoha badatelů. Ač se v ANL+ nabízejí plnotextové články a báze má oproti ANL i některé další přednosti, články z denního a regionálního tisku opravdu nejsou pro žádného badatele relevantní. Badatel a knihovník má sice možnost využít bibliografické databáze RILM, ale ta je nabízena v ČR pouze ve třech institucích a je licencovaná. Pokud tuto možnost nemá, dostává se před rok 1990, kdy si každý zájemce musel vše mechanicky vyhledat sám a ručně prolistovat desítky odborných časopisů, aby dosáhl kýženého výsledku.

Národní knihovna snad (?) ušetří nějaké peníze; z globálního pohledu lze však oprávněně pochybovat, zda jsou takové “úspory“ na místě. Jestliže jsou knihovníci, studenti a vědečtí pracovníci nuceni k mechanickému vyhledávání mnohdy identických informací, jedná se o mrhání časem, který rozhodně zadarmo není.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MATĚNOVÁ, Růžena. Báze ANL+ a odborné rešeršní požadavky knihovníků a veřejnosti z oblasti hudební vědy. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 12 [cit. 2023-03-24]. urn:nbn:cz:ik-13784. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13784

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Nelze než souhlasit - v podobné situaci se octli jistě i všichni ostatní, ne jen hudební badatelé a knihovníci, s mírnou nadsázkou přišla doba bibliografického "temna" :( Kooperující knihovny, které ANL vždy tradičně spoluvytvářely sice podnikají vše možné, aby se situace zlepšila, ale výpadek excerpce v NK je natolik významný a citelný, že to jde jen stěží... (J. Kaňka)

registration login password