Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv krátkých zpráv

RSS

Všechny knihovny z Jihomoravského regionu, ...

Všechny knihovny z Jihomoravského regionu, které nabízejí pomoc, jsou vyzývány výborem SKIP region Jižní Morava, aby konkrétní nabídku pomoci směřovaly na pře Číst dále

Podle údajů Víta Richtera z 20. 8.2002 bylo...

Podle údajů Víta Richtera z 20. 8.2002 bylo poškozeno nejméně 50 knihoven z toho 38 obecních a městských, 9 odborných (knihovny ČAV, krajské knihovny, NK a další) a 3 vysokoškolské. Číst dále

Městská knihovna v Milevsku nabízí pomoc ...

Městská knihovna v Milevsku nabízí pomoc při úklidu knihovny a knihovního fondu, počet pomáhajících bude závislý ode dne v týdnu (zajištění chodu vlastní knihovny). Číst dále

Národní technické muzeum v Praze ...

Národní technické muzeum v Praze utrpělo značné ztráty a škody probíhajícími povodněmi. Číst dále

Knihovna Archeologického ústavu Akademie ...

Knihovna Archeologického ústavu Akademie věd ČR se sídlem v Praze na Malé straně v Letenské ulici číslo 3 (sídlo Archeologického ústavu AV ČR) byla zaplavena a pravděpodobně zničena. Číst dále

Horší je situace knihovny divadelní ...

Horší je situace knihovny divadelní fakulty v Karlově ulici, kde byl průsakem z kanalizace mj. zatopen velký sklepní depozitář knihovny. Zasažené fondy byly nenávratně zničeny. Číst dále

V budově Právnické fakulty UK Praha došlo k...

V budově Právnické fakulty UK Praha došlo k rozsáhlému zatopení sklepů a suterénu, poškozena byla zejména knihovna, počet zničených svazků se odhaduje dle informací Univerzity Karlovy na 100 000, ve většině případů budou velmi obtížně nahraditelné. Číst dále

Podle

Podle informací Univerzity Karlovy ze dne 20. 8. Číst dále

Stránky