Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv krátkých zpráv

RSS

Ve dvou zatopených depozitářích...

Ve dvou zatopených depozitářích Národního muzea v Terezíně bylo uloženo asi 16 tisíc knih z 19. a 20. století a 4 tisíce svazků novin a časopisů od roku 1996. Číst dále

Pouze třetinu fondu se nakonec asi podaří...

Pouze třetinu fondu se nakonec asi podaří zachránit Městské knihovně Terezín. Povodeň rovněž zničila vnitřní vybavení v budově, která byla nedávno zrekonstruována. Celkové škody činí podle Severočeských novin 1,9 miliónu korun. Číst dále

Knihovna Filosofického a Sociologického...

Knihovna Filosofického a Sociologického ústavu AV ČR zveřejnila podrobné informace o průběhu a následcích povodně na svých sbírkách a to dokonce včetně videozáznamu. Číst dále

SKIP organizuje

SKIP organizuje veřejnou sbírku na pomoc postiženým knihovnám. Finanční příspěvky lze poukázat na účet č. 1943610319/0800, konst. symbol 0558. Číst dále

Odstraňování škod v českých archivech...

Odstraňování škod v českých archivech monitoruje Státní ústřední archiv v Praze. Číst dále

Britská knihovna zpřístupnila v rámci...

Britská knihovna zpřístupnila v rámci projektu Turning the Pages digitální kopii rukopisu koránu sultána Bayaberse, který vznikl ve 14. století v Káhiře a který je považován za skvost arabské kaligrafie a iluminačního umění. Číst dále

V obci Liteň na Berounsku bude v rámci...

V obci Liteň na Berounsku bude v rámci programu EVA instalován do konce roku kiosek s klávesnicí, se scannerem, tiskárnou a digitálním fotoaparátem, který umožní občanům odeslat vyplněné formuláře na úřad či získat informace o jeho činnosti. Číst dále

Nadace Open Society Fund Praha vypsala

Nadace Open Society Fund Praha vypsala program na podporu obnovy kulturních institucí, které byly postiženy povodněmi. Žádosti o finanční příspěvek do výše 200 000,- Kč je možné podat do 15. Číst dále

Stránky