Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen (Thomas Fiebig)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen (Thomas Fiebig)

0 comments
Autoři: 

Thomas Fiebig

Thomas Fiebig (Bowker, Velká Británie) nejprve představil společnost Bowker, která byla založena v roce 1893. Nyní je firma Bowker součástí Cambridge Information Group. V roce 2007 koupili společnost Medialab, která vytvořila AquaBrowser. T. Fiebig uvedl účely, pro které byl AquaBrowser vytvořen.

Hlavním cílem knihovny je poskytnout plný a snadný přístup ke všem zdrojům, avšak tradiční online katalogy dostatečně nepodporují funkce vyhledávání a objevování. AquaBrowser je řešení, které je speciálně navrženo pro koncové uživatele, je vizuálně stimulující a je snadné ho používat. Uživateli nikdy není řečeno, že nebyly nalezeny žádné výsledky; jsou také automaticky opravovány překlepy. Na příkladech Oklahoma State University, Městské knihovny v Amsterdamu, Knihovny v Queens, Knihovny Univerzity v Chicagu a Knihovny v Den Haagu přednášející názorně ukázal rozhraní systému. Doplnil, že AquaBrowser je kompatibilní prakticky se všemi knihovními systémy. Věnoval se také statistickým údajům, které je možné díky softwaru získat. Podstatným bodem je rovněž skutečnost, že knihovna vždy rozhoduje, jak funguje řazení záznamů podle relevance (relevancy ranking). AquaBrowser může mít také dvojjazyčné rozhraní, resp. je možné přepínat z jednoho jazyka na druhý (byl ukázán příklad francouzské jazykové verze rozhraní). Další možností je využít MyDiscoveries™ - jde o funkci webu 2.0, v rámci které uživatelé mohou ve vztahu ke katalogu hrát aktivní úlohu. AquaBrowser umoňuje také nahrání tagů ze systému LibraryThing. AquaBrowser používá více než 500 zákazníků z celého světa. Implementace trvá cca osm až dvanáct týdnů. Roční podpora stojí od 2000 eur, jednorázový licenční poplatek a implementace stojí od 10 000 eur. T. Fiebig zmínil také službu obohacení katalogu Syndetic Solutions (obohacení je k dispozici pro více než 5,8 milionu titulů).

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen (Thomas Fiebig). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-15]. urn:nbn:cz:ik-13163. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13163

automaticky generované reklamy