Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Antiplagiátorský systém (Július Kravjar)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Antiplagiátorský systém (Július Kravjar)

0 comments
Autoři: 

Július Kravjar

Július Kravjar z Centra vědecko-technických informací SR (CVTI SR) vystoupil jako první přednášející v sekci Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací, kterou moderovala Ivana Laiblová Kadlecová z Knihovny AV ČR, v. v. i. Antiplagiátorský systém provozuje CVTI SR pro vysoké školy na Slovensku, přičemž od implementace systému uplynul už rok. Podle přednášejícího má systém potenciál přispět k hodnocení výsledků vědy.

Pan Kravraj zdůraznil, že proti plagiátorství je potřeba bojovat. Poznamenal, že se jedná o celospolečenský jev, k jehož šíření významně přispěl rozvoj internetu. Jako plagiátorství je označován i případ vytváření například diplomových prací na objednávku (autorem práce je ve skutečnosti někdo jiný, než kdo je v práci uveden). Plagiátorství tak poškozuje pověst vysokých škol.

V roce 2008 deklarovalo slovenské ministerstvo školství potřebu systému tohoto typu. V únoru 2009 byl vytvořen první expertní tým, který měl za úkol vypracovat metodiku sběru kvalifikačních prací. Na konci léta 2009 byla metodika připravena a následně publikována. V srpnu 2009 vydalo ministerstvo metodická směrnice o náležitostech závěrečných prací a v říjnu 2009 byla schválena novela vysokoškolského zákona s účinností od začátku roku 2010. V ní bylo mj. ustanoveno, že před obhajobou je vždy nutné vložit kvalifikační práci do celostátního registru. Pro studenty jsou pak konkrétními vodítky interní pokyny škol vytvořené na základě metodické směrnice.

Vytvořený antiplagiátorský systém funguje tak, že studenti své práce odevzdávají do informačních systémů, resp. úložišť závěrečných prací, a odtud se potom práce dostávají do centrálního registru prací, nad nímž funguje právě antiplagiátorský systém. Od října 2010 jsou práce při kontrole originality porovnávány i s externími zdroji, předtím byly práce porovnávány pouze v systému mezi sebou.

Přednášející zdůraznil, že antiplagiátorský systém slouží pouze jako podpora rozhodování. Uvedl také, že na Slovensku působí 34 vysokých škol, 33 z nich služby antiplagiátorského systému využívá a jedna (nově vzniklá) škola se na přistoupení k systému připravuje. Za rok provozu bylo do celostátního registru vloženo přes 112 000 prací. V září 2011 se s antiplagiátorským systémem chystají zúčastnit mezinárodní soutěže.

J. Krajvar také porovnal situaci na Slovensku se situací s okolními zeměmi, mj. v ČR. V této souvislosti uvedla, že v ČR je 73 vysokých škol, přičemž 30 z nich dodává práce do systému Masarykovy univerzity (systém je rovněž podporován ministerstvem školství).

V diskusi přednášející upřesnil, že pokud student opíše text z tištěného dokumentu, systém opisování neodhalí. Studenti by měli používat předepsané standardy, otázkou je však postižitelnost jejich případného nedodržování. Všechny práce, které budou vloženy do centrálního systému od září 2011 dále, budou veřejně přístupné. Přednášející na základě dalšího dotazu také doplnil, že při porovnávání se zdroji na internetu jsou využívány pouze vybrané zdroje.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Antiplagiátorský systém (Július Kravjar). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2022-12-03]. urn:nbn:cz:ik-13678. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13678

automaticky generované reklamy