Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akviziční politika

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Akviziční politika

0 comments

Poté, co firma Bell & Howell skoupila na poli producentů databází co se dalo, byla společnost H. W. Wilson nucena, z nedostatku jiných příležitostí, koupit firmu Wilson, která se jinak specializuje na výrobu sportovních potřeb. Z tiskové zprávy, vydané u příležitosti této akvizice, vyplývá, že současně s přístupem k databázím obdrží knihovny tenisové rakety a sportovní čepice. Všechny informační instituce zpřístupňující databáze H. W. Wilson budou povinny zřídit tenisové kurty přímo v prostoru své instituce a výsledek rešerše bude záviset na kvalitě (a též kvantitě) tenisové hry. Ta bude bodována a uložena v profilu každého uživatele. Čím vyšší bude počet bodů, tím lepší budou rešeršní výsledky.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Akviziční politika. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 12 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11018. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11018

automaticky generované reklamy
registration login password