Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A co na to katalogizační pravidla?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

A co na to katalogizační pravidla?

0 comments

V posledních dnech se v elektronické konferenci Knihovna rozhořela debata o zpracování internetových zdrojů do OPACů knihoven. V tomto sloupku příslušnou rozpravu neoživím, spíš naopak, pokusím se jí vyhnout. Nebudu se zabývat tím, zda vůbec katalogizovat, ale JAK katalogizovat; dnes bych totiž chtěla zmínit pár informací o katalogizačních pravidlech, používaných v současné době, a jejich přístupu k elektronickým seriálům, potažmo elektronickým pokračujícím zdrojům. (K tématu zda vůbec katalogizovat se můžeme vrátit někdy později, pokud se neobjeví nějaká jiná sumarizace názorů).

Při katalogizaci klasických seriálových dokumentů jsou využívána především Anglo-americká pravidla AACR2R, mezinárodní standard bibliografického popisu ISBD pro seriály, známý pod akronymem ISBD(S) a pak je tu také registrační systém mezinárodního čísla seriálových publikací ISSN, který vytváří databázi celosvětové produkce seriálových dokumentů (tvorba záznamů vychází z vlastních pravidel uvedených v Manuálu ISSN).

Tyto tři systémy nejsou jediné, ovšem jsou nejznámější a celosvětově nejpoužívanější. A tak se v poslední době prosazuje jejich harmonizace, a to právě ve spojitosti se změnou pojetí seriálových publikací. Asi nejaktuálnější shrnutí těchto snah bylo zmíněno v rámci letošní konference IFLA ve skotském Glasgow.

Na co se harmonizace především soustřeďuje? Mezi její hlavní cíle patří [1]:

  • logičtější a úspornější přístup ke katalogizaci seriálů;
  • zefektivnění bibliografické kontroly seriálů;
  • větší efektivnost v odvozování či změně záznamů seriálů;
  • zkvalitnění záznamů.

Co by to tedy mělo konkrétně znamenat? Uveďme si stručný přehled daných počinů, z nichž si pak některé více přiblížíme:

  • rozšíření záběru všech tří systémů;
  • snížení počtu změn, které by měly vést k tvorbě nového záznamu, tj. přesun co největšího počtu změn mezi tzv. malé změny;
  • začlenění nové kategorie, tzv. integrujících zdrojů;
  • přejmenování ISBD(S) na ISBD(CR);
  • rozšíření záběru definice používané ISSN a dokumentů přijatelných pro systém ISSN;
  • zvážit možnost vzniku tzv. mezinárodního standardního názvu seriálu (ISST).

Rozšíření záběru vychází ze současné situace na poli informačních zdrojů. Především v elektronickém prostředí se objevuje řada zdrojů, jejichž povaha je dynamická, pokračující a měnitelná [1]. To už současná definice seriálu neobsáhne, a proto se začíná hovořit o nové zastřešující kategorii tzv. pokračujících zdrojů, jejichž název se objevuje i v revizi standardu ISBD(S).

Sekce IFLA pro seriálové publikace, která se podílí na vzniku a revizi standardu ISBD(S), zapracovala na výše zmiňované revizi. V současné době už je tak na světě revidovaný standard International Standard Bibliographic Description for Serials and other Continuing Resources ve zkratce, ISBD(CR).

Podobná revize se odehrává také v kapitole 12 pravidel AACR2R, která je věnována seriálovým dokumentům. Opět došlo na rozšíření základního záběru na pokračující zdroje (změna i v názvu). Pravidla pak byla rozlišena jednak pro seriály a jednak pro novou kategorii tzv. integrujících zdrojů (angl. Integrating resources).

Integrující zdroje se objevují v Modelu C, uvedeném v minulém sloupku. Co si pod tímto termínem představit? Definice tak označuje zdroj, který je doplňován či měněn prostředky aktualizace, jež nemohou být dostupné samostatně, ale jsou integrovány do jednoho celku. Jde např. o publikace na volných listech či webovská sídla [1].

S tím dochází také ke změně v katalogizační konvenci, tj. podle kterého vydání zpracovávat záznam, jak si poradit s aktualizovanými údaji. V případě seriálů je záznam vytvářen podle prvního či nejstaršího dostupného čísla. U integrujících zdrojů se však řada údajů během aktualizací mění. Proto je pro ně vhodnější způsob založený na popisu podle posledního vydání s tím, že staré údaje budou přesunuty do poznámek.

U elektronických pokračujících zdrojů se do jejich popisu samozřejmě promítají i znaky jejich elektronické povahy, kterým se věnuje standard pro elektronické zdroje ISBD(ER), resp. kapitola 9 pravidel AACR2R.

Tolik zatím ke katalogizačním pravidlům. Příště se podíváme na systém ISSN.

Použité zdroje:
1. BUNN, Paul V. Bibliographic standards for serials : recent development. In 68th IFLA Council and General Conference, August 18-24, 2002 [online]. The Hague : IFLA, 2002. Přístup z: <http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/151-162e.pdf>.

2. HIRONS, Jean. Revising AACR2 to accommodate seriality : rule revision proposals. [online]. Submitted to the Joint Steering Committee for Revision of AACR. [S.n.] : [s.l.], February 2000. Přístup z: <http://www.nlc-bnc.ca/jsc/ch12.pdf>.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. A co na to katalogizační pravidla?. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 10 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-11121. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11121

automaticky generované reklamy
registration login password