Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A co dál?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

A co dál?

0 comments

V průběhu letošního roku jsem se snažila na tomto místě zmapovat problematiku elektronických seriálů. Přehled témat nebyl jistě vyčerpávající, ale doufám, že aspoň pro orientační seznámení s touto oblastí postačil.

A jaké jsou další vyhlídky elektronických seriálů? Zatím se zdá, že zánik elektronickým časopisům nehrozí. Rozmach agregátorských firem, nutné rozšíření činnosti vydavatelských domů, ale také vybavení knihoven výpočetní technikou a zájem uživatelů, to vše dává elektronickým časopisům poměrně dobré šance na další život. Samozřejmě je těžké předvídat budoucnost, takže až samotná praxe ukáže, co se bude dít.

V souvislosti s tím se samozřejmě objevuje celá řada otázek. Budou čtenáři skutečně požadovat především elektronické časopisy, tj. upřednostní je před papírovými? Bude tlak uživatelů na vydavatele tak silný, že budou elektronické časopisy stále běžnější a dostupnější? Svou roli v tom hraje dostupnost časopisů na straně čtenářů a obchodní strategie na straně vydavatelů a pochopitelně i další faktory.

A jak se budou stavět knihovny k elektronickým seriálům? I zde se pak objevují aspekty finanční, souvislost s technickým zázemím či službami obecně. Zároveň bychom se také mohli futuristicky ptát, v jaké formě elektronické seriály přežijí. Zda se jejich podoby, které jsme si v průběhu letošního "sloupkování" alespoň naznačili, budou dále vyvíjet a měnit. (A protože vývoj jde stále kupředu, je to více než pravděpodobné).

Jaký způsob pak bude nejvhodnější pro zpracování a zpřístupnění údajů o elektronických seriálech, ať už budou v jakékoli formě? Současná katalogizační pravidla procházejí změnami, které se snaží zohlednit proměnlivost (či aktualizovatelnost) publikací v elektronickém prostředí. Je však popis zdrojů podle těchto pravidel dostačující? Stále rozšířenějším je popis internetových zdrojů na základě metadat (např. Dublin Core). V prostředí celosvětové sítě vzniká řada dalších způsobů popisu zdrojů, které využívají různých technologických nástrojů pro automatickou indexaci zdrojů, ovšem nevzdávají se ani intelektuálního vkladu autora nebo zpracovatele. Formy "záznamů" jsou různé, stejně jako algoritmy pro vyhledávání.

A takto bych se tu mohla rozepisovat dál a dál. Jistě i vás by napadla v této souvislosti řada otázek, návrhů, podnětů a připomínek. Myslím, že v budoucnu o tomto tématu ještě mnohé uslyšíme.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. A co dál?. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11164. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11164

automaticky generované reklamy
registration login password