Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

4th e-ICOLC – konference evropských knihovnických konsorcií

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

4th e-ICOLC – konference evropských knihovnických konsorcií

0 comments

Letošní, již čtvrtá konference e-ICOLC (International Coalition of Library Consortia in Europe - Mezinárodní sdružení knihovnických konsorcií v Evropě) se konala začátkem října v Řecku, nedaleko Soluně. Organizačně ji zaštítilo místní konsorcium HEAL-Link. Třídenního programu se zúčastnilo téměř 80 účastníků z 27 zemí a zástupci řady producentů a vydavatelů.

Mezi letošní témata odborných příspěvků by se dalo zařadit: sdílení referenčních informačních zdrojů (angl. collaborative reference), uchovávání elektronických dokumentů (na příkladu nizozemské Královské knihovny, otázky kolem nákupu, uchovávání a zprostředkování elektronických knih či podpora elektronického publikování v akademickém prostředí - projekt FIGARO). Zazněly také zprávy o knihovnických konsorciích v různých zemích (Dánsku, Finsku, Norsku, Portugalsku, Švédsku, Turecku a Velké Británii).

Velmi přínosným byl souhrnný příspěvek o evropských konsorciích od Tommassa Giordana z knihovny European University Institute ve Florencii. Tento příspěvek vycházel z analýzy konsorcií ve 28 evropských zemích (18 západoevropských a 10 středo- a východoevropských). Rozdíly v přístupu ke vzniku a fungování konsorcií jsou různé v různých zemích, ale i v rámci jednoho státu. Někde existuje pouze jedno národní knihovnické konsorcium, jinde vzniklo konsorcií několik, prakticky vždy za účelem nákupu určitého zdroje (uvedl příklad České republiky a jejích 15 konsorcií). Vznikají ale i mezinárodní projekty (zde uvedl příklad projektu eIFL Direct). Postavení konsorcií ovlivňují různé faktory od politické a ekonomické situace dané země přes praxi knihoven až po technické, technologické a jazykové znalosti.

Letošního ročníku konference e-ICOLC se zúčastnili tito producenti, vydavatelé a nakladatelé: JSTOR, Wiley Interscience, Kluwer, Ebrary, Taylor & Francis, KNOVEL, ALPSP, ACS či OVID Technologies.

Všechny prezentace k předneseným příspěvků jsou dostupné u programu konference.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. 4th e-ICOLC – konference evropských knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2023-12-02]. urn:nbn:cz:ik-11153. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11153

automaticky generované reklamy