Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

120 let v moři literatury aneb výročí Městské knihovny v Praze

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

120 let v moři literatury aneb výročí Městské knihovny v Praze

0 comments

Když od čísla 2011 odečteme 1891, dostaneme 120. Toto číslo chceme v Městské knihovně v Praze připomínat celý letošní rok. Proč? Protože letos slavíme výročí 120 let od založení knihovny v roce 1891!

Stodvacátý rok existence knihovny je tedy v plném proudu. Že je letos v knihovně něco jinak, poznáte i z našeho letošního loga. Klasickou dvojtečku se středníkem a textem „Městská knihovna v Praze v roce 2011“ doplňuje malý parníček a text „120 let“. Parník pluje po novém webu, po naší facebookové stránce i na všech propagačních materiálech. Na webu a facebooku se jeho podoba postupem času proměňuje od jednoduché lodičky až po zatím nezveřejněnou variantu parníku jako z Dobrodružství Huckleberryho Finna.

Parník je ústředním vizuálním prvkem 120. výročí Městské knihovny v Praze

Parník je ústředním vizuálním prvkem 120. výročí Městské knihovny v Praze

Proč je právě parník symbolem letošních oslav? Líbilo se nám, že ho můžeme „zalidnit“. Loď také vnímáme jako symbol dobrodružství, a zároveň jím odkazujeme na plavbu po moři literatury plném ostrovů z dobrých knih všech druhů a žánrů, které může každý v knihovně najít. Celý vizuál v podobě plakátu bude oficiálně představen na podzim u příležitosti výstavy ke 120. výročí. Každý si pak bude moci na palubě i v podpalubí vyhledávat známé postavy a zajímavé detaily.

Autorem grafického návrhu je grafik a ilustrátor Václav Šlajch. Městská knihovna v Praze s Václavem spolupracuje od roku 2008, kdy svým komiksem doprovodil naši Výroční zprávu za rok 2007. Komiks, který doprovázel text ve výroční zprávě, bychom rádi vydali jako samostatnou e-knihu. Václav Šlajch je také autorem PF 2009 nebo dračího loga pro loňského CONiáše.

Knihovna dříve a dnes

První půjčovnu a čítárnu Veřejné obecní knihovny královského hlavního města Prahy byste v roce 1891 našli v ulici Na Zderaze na Novém Městě, a vybrat si bylo možné z 3 370 knih. V tomto prvním období je asi tím nejvýraznějším jménem Antonín Sova, který byl básníkem, autorem např. Květů intimních nálad, Z mého kraje nebo Vybouřených smutků, ale také prvním profesionálním knihovníkem a jmenovaným ředitelem knihovny. 

Významným mezníkem pro rozvoj knihovny byla stavba nové budovy Ústřední knihovny, která probíhala v letech 1925 – 1928, a výrazně proměnila tvář Mariánského náměstí na Starém Městě. O stavbu se zasloužil zejména ředitel Jan Thon, který také sehnal na stavbu finance ze soukromých zdrojů.

Historická fotografie ze stavby nové budovy Ústřední knihovny Historická fotografie dokončené nové budovy Ústřední knihovny

Historické fotografie ze stavby nové budovy Ústřední knihovny

Postupem času se knihovna rozrůstala, a v roce 2011 najdete pobočky Městské knihovny v Praze už na 43 stálých místech a na více než desítce stanic jsou pojízdné knihovny.

Knihovna už ale dnes nejsou jen knihy! Naši čtenáři mohou vybírat z nabídky milionu titulů, nejen knižních, ale i z mluveného slova, hudby, filmů, obrazů, map, notových záznamů… Knihovna je také místem, kde se můžete potkat s osobnostmi českého kulturního života, přijít na koncert, divadlo či film, nebo si poslechnout knihy na vlastní uši. Nebojíme se ani výstav a e-čtení.

Směle jsme se pustili do vydavatelské činnosti a na kontě v této chvíli (březen 2011) máme už 160 titulů e-knih a akční plán je „Každý týden dalších pět“. Kromě knih, které jsme vydali v rámci speciálních projektů (Sherlock Holmes, B. Němcová, Čapci, Mácha) přidáváme nově e-knihy rovnou do on-line katalogu. Čtenářům se tak e-kniha objeví v seznamu vyhledaných titulů. A co že to je za tituly? Nově například Krysař V. Dyka, Noc na Karlštejně J. Vrchlického, Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského nebo Maryša bratří Mrštíků. Přírůstky do e-knihovny mohou čtenáři také sledovat v automaticky obnovovaném seznamu E-knihy od knihovny.

Co jsme si pro výroční rok připravili?

Celý rok je možné na našem webu www.mlp.cz sledovat faktografické i fotografické perličky z historie knihovny. Dozvíte se třeba, co se stalo, když knihovníkovi došlo ve 30. letech uhlí, jak se stavěla Ústřední knihovna na Mariánském náměstí, jak se v průběhu let proměňovaly bibliobusy, jak doba měnila pohled na to, co je pro čtenáře dobré a co ne, nebo kdo všechno usedl do ředitelského křesla... To vše pěkně pohromadě na výroční stránce 120 let na moři literatury.

Historická fotografie interiéru knihovny Historická fotografie bibliobusu

Pohled do minulosti: interiér knihovny a historický bibliobus

S číslovkou 120 na plakátech i v programu se chystáme zúčastnit tří velkých akcí - Světa knihy, Bambiriády a Pražské muzejní noci. Na Svět knihy přivezeme Pohádky tisíce a jedné noci v netradiční podobě, jako e-knihu a originální divadlo. Bambiriáda kromě běžných soutěží a aktivit u bibliobusu nabídne i Den pro výměnu dětských knih a téma Pražské muzejní noci bude znít Co jsme si nadrobili aneb Městská knihovna v Praze slaví 120. let.  

Vyvrcholením výročního roku ale bude „narozeninová“ výstava v Galerii Smečky na Praze 1, jejímž partnerem je Pražská plynárenská a. s. Výstava představí to nejzajímavější z fondu Městské knihovny v Praze, včetně exkurze do vzácných tisků. Návštěvníci se tak mohou těšit například na Pražskou Bibli, prvotisk z roku 1488, který je nejvzácnější knihou ve fondu Městské knihovny v Praze.

Kromě akcí kulturních chystáme také novinky ve službách – na kola by měla být spuštěna pojízdná knihovna v mini provedení, pracujeme na dalším vylepšení služeb, které přiblíží knihy čtenářům (možnost zvolit si pobočku v síti, kde si chci knihu vyzvednout) a zavedeme výměnné soubory knih pro nejmenší pobočky, které nabídnou lokálním čtenářům tituly dosud nečtené.

Věříme, že chystané aktivity zaujmou nejen naše čtenáře, a že se na náš narozeninový parník nalodíte i vy…

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANZLÍKOVÁ, Lenka a BRATKOVÁ, Michaela. 120 let v moři literatury aneb výročí Městské knihovny v Praze. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 4 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-13620. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13620

automaticky generované reklamy