Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

12. podzimní setkání knihovnických konsorcií ICOLC

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

12. podzimní setkání knihovnických konsorcií ICOLC

0 comments

Ve dnech 3. až 6. října 2010 se konalo již 12. mezinárodní evropské setkání knihovnických konsorcií ICOLC. Místem letošní konference byl Amsterdam, jednání probíhalo na půdě Královské akademie umění a věd. Organizátorem bylo holandské konsorcium knihoven UKB, které sdružuje 13 univerzitních knihoven a Národní knihovnu, a organizace SURF, jejímž posláním je podpora vývoje a inovací nových informačních a komunikačních technologií ve vysokoškolských a vědeckých institucích. Konference se zúčastnilo 108 pracovníků knihoven, informačních institucí a zástupců konsorcií z 24 zemí Evropy, Ameriky a Asie.

Fotografie z konference Fotografie z konference Fotografie z konference

Fotografie z konference

Mezi nejdůležitější projednávaná témata patřily finanční krize a její vliv na vyjednávání cen přístupu do elektronických informačních zdrojů a výše meziročních nárůstů cen, dále otázky dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování elektronického obsahu, elektronické knihy -  ebooky, ERM systémy pro konsorcia a nově byla prezentována problematika centrálních depozitářů pro tištěné materiály. Jako vždy byl dostatek času pro diskuse k aktuálním tématům a k výměně zkušeností.

Po oficiálním zahájení konference následoval příspěvek zástupce amerických konsorcií T. Sanvilla, který se podrobně věnoval výsledkům průzkumu porovnávajícího meziroční nárůst cen e-zdrojů od vybraných producentů/dodavatelů v období 2009-2010. V souvislosti s dopadem ekonomické krize na instituce vedla knihovnická konsorcia intenzivní jednání s vydavateli o snížení meziročního nárůstu. Úspěšnost vyjednávání ilustrují výsledky průzkumu, tzv. „ICOLC Battlefield Survey“, kterého se zúčastnilo 61 zemí, z toho 41 ze Severní Ameriky, 16 z Evropy a 4 z Asie. Konsorciím se podařilo dojednat snížení meziročního nárůstu u většiny vydavatelů, ještě výraznější snížení cen se podařilo vyjednat konsorciím v Severní Americe. Průzkum by měl pokračovat i v následujícím roce.

Diskutovalo se o otázkách dvojích cen (pro Evropu a pro Ameriku), o obsahu nabízených balíčků a možnosti výběru titulů, o problémech při vyjednávání s firmou Elsevier. Některá konsorcia oznámila ukončení přístupu do databází z důvodu finanční krize, např. Rakousko končí smlouvu s firmou Wiley, Rusko s Cambridge University Press. Také byl vznesen požadavek transparentnosti cenových nabídek a akceptování typu instituce ze strany producentů. Vzdělávací instituce by měly platit méně než vědecké, malé instituce méně než velké. V  dalším bloku informovali zástupci jednotlivých konsorcií o stavu vyjednávání licencí - všude se snaží dojednat co nejmenší meziroční nárůst, pravidelně je sledována cena za stažený článek.

Dlouhodobému uchování a zpřístupnění elektronických dokumentů (e-content) se věnovaly příspěvky z Velké Británie a Německa. Ve Velké Británii spolupracuje JISC (Joint Information Systems Committee) na programu archivování e-content. V Německu je připravena federální strategie pro stálý přístup, cílem je také zpřístupnit již dříve digitalizované dokumenty.  Poskytnout obecné doporučení, které by bylo optimální, je složité; řešení pro e-booky je až v druhém plánu.

Poprvé na konferenci knihovnických konsorcií zazněly příspěvky věnované národním repozitářům – depozitářům tištěných dokumentů. Ve většině zemí existuje řešení a koordinace na národní úrovni a také financování je státní. Depozitáře jsou většinou umístěny mimo centra měst a mezi služby, které jsou pro knihovny zdarma, patří výpůjčky, fotokopie a elektronické dodávání.  Byla přednesena souhrnná zpráva o evropských depozitářích tištěných dokumentů. U jednotlivých zemí je popsán způsob spolupráce knihoven při budování depozitářů, druhy uchovávaných dokumentů, financování, umístění, velikost a poskytované služby. Národní depozitáře jsou ve Finsku, Francii, Holandsku, Norsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii a Estonsku.

Mezi velmi zajímavé prezentace patřilo představení finského dvouletého projektu e-Reading Services zaměřeného na podporu využívání elektronických knih. Do projektu jsou zapojeni vydavatelé, knihkupci, university, vědecká centra a Národní knihovna. Cílem je podpora elektronického publikování ve finském jazyce a vytvoření modelu podporujícího rozvoj e-knih, vyhovující po stránce obsahové, licenční, uživatelské, technologické i finanční.

Elektronickým učebnicím, které mají své specifické uživatele - studenty, se věnoval projekt připravený ve Velké Británii organizací  JISC. Ve zkušebním přístupu se ukázalo relativně nízké využívání (vyšší pouze na začátku akademického roku a ve zkouškovém období). Projekt hodnotili z různých hledisek jak knihovníci, tak i studenti. Ukázala se potřeba standardizace platforem, jejich lepší přizpůsobení se potřebám uživatelů (např. možnost zvýrazňování částí textu a doplňování vlastních poznámek).

Systémy pro správu a řízení zdrojů – ERMS (Electronic Resource Management System)  - byly obsahem prezentací zástupců konsorcií v Holandsku, Dánsku a Švédsku. Konsorcia stále hledají optimální řešení, některá testují komerční produkty (Verde, Serial Solution) a v Dánsku se rozhodli pro vytvoření vlastního jednoduchého portálu pro elektronické informační zdroje s jednotným přístupem, přičemž na trvalé úložiště digitálního obsahu připravují vypsání tendru.

Součástí programu konference byla také prezentace firem Brill Publishers a Wiley-Blackwell. Brill Publisher je menší vydavatelství se zaměřením na společenské a sociální vědy a biologii. Nabízí 145 titulů časopisů a na 50 referenčních příruček v elektronické podobě. Wiley-Blackwell publikuje 1 496 odborných časopisů, z toho 806 jich nabízí v online kolekci na rok 2011.

Účastníci konference měli možnost exkurze do Veřejné knihovny v Amsterdamu. Knihovna byla otevřena 7. 7. 2007 a je umístěna v blízkosti hudební akademie v moderní zástavbě, kde se budují další hotely a obchodní centra. Otevírací doba knihovny je každý den od deseti hodin ráno do deseti hodin večer, denně knihovnu navštíví kolem sedmi tisíc návštěvníků. Na ploše 28 000 metrů čtverečných je v jednotlivých odděleních samozřejmě volný výběr, k dispozici je šest set počítačových pracovních míst.  Kromě půjčování dokumentů pořádá knihovna nejrůznější kulturní akce. Knihovna působí velmi přívětivě, návštěvníci mohou navštívit restauraci umístěnou v posledním patře, odkud je krásný výhled na město.

Veřejná knihovna v Amsterodamu Veřejná knihovna v Amsterodamu Veřejná knihovna v Amsterodamu

Veřejná knihovna v Amsterodamu

Podzimní Amsterodam Podzimní Amsterodam

Podzimní Amsterodam

Podzimní evropská konference ICOLC se v roce 2011 uskuteční v Istanbulu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana a KATOLICKÁ, Barbora a SMETANOVÁ, Dana. 12. podzimní setkání knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 1 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13586. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13586

automaticky generované reklamy