Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

»Strava. Byl bych snesl více«

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

»Strava. Byl bych snesl více«

0 comments
Autoři: 

Říká se, že národ, který nezná svoji historii, je odsouzen k opakování svých chyb. V případě odborné činnosti platí totéž, proto dnes zapátrejme v knihovnických archivech a vynesme na světlo některé poznatky a zkušenosti kolegů působících v knihovnách a informačních institucích v 50. letech 20. století.

Při našem rešeršním průzkumu jsme se soustředili na zpravodaje technických informací a podobná periodika, která byla vydávána různými závody nebo odvětvovými či oborovými informačními středisky a která jsou dnes cenným zdrojem pro poznání tehdejšího myšlení, koncepcí a přístupů.

Co jen se v současnosti popíše papíru o profesní etice a pracovní morálce! Určitě znáte ty sáhodlouhé úmorné články nebo různé nezáživné instrukce, které připravují podivné komise. V 50. letech měli jasno a navíc vše podstatné dokázali říci stručně a úderně (poznámka: MSt znamená Ministerstvo strojírenství):


zpr002.jpg


Velmi se také dbalo na pracovní pečlivost, dochvilnost a důslednost, viníci byli po zásluze veřejně káráni (viz "Proč..."). Naopak pilní pracovníci byli veřejně chváleni, což zvyšovalo jejich motivaci i pracovní nasazení (viz "Děkujeme..." a "Chválíme..." - pozn. MČSP=Měsíc československo-sovětského přátelství):


zpr001.jpg


Naprostým pokladem jsou však poznatky a zkušenosti z odborných konferencí, seminářů, školení. Zprávy v dnešních odborných časopisech včetně časopisu Ikarus jsou veskrze povrchní, zabývají se pouze stručně programem a zcela odhlíží od dalších podstatných aspektů, jako je organizace, kvalita přednášejících, subjektivní pocity účastníků a celkové přínosy pro pracovní kolektiv.

Jak má vypadat takový komplexní zápis z odborné akce si můžeme ukázat na příkladu zprávy o kurzu pořádaném ve dnech 13.-25. října 1952 v Horní Štubni. Níže publikujeme faksimile článku zveřejněného v roce 1952 v 9. čísle časopisu Zprávy a výměna zkušeností (dostupný v STK, sign. II 160988). Podstatné pasáže jsme označili žlutě, nicméně doporučujeme přečíst celý text. Myslíme, že dalšího komentáře netřeba - tolik podnětných zkušeností a inspirace pro vlastní odbornou činnost se již dnes skutečně v odborných časopisech objevuje jen zřídka.


zprbar001.jpg

zprbar002.jpg

zprbar003.jpg

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. »Strava. Byl bych snesl více«. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-11755. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11755

automaticky generované reklamy
registration login password