Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

»Jste preventivně zadržen!« - Městská policie Brno pořídila technologie poprvé představené ve filmu Minority Report

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

»Jste preventivně zadržen!« - Městská policie Brno pořídila technologie poprvé představené ve filmu Minority Report

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Svět bez vražd, které jsou zadušeny v samém zárodku, představuje režisér Steven Spielberg ve svém filmu Minority Report z roku 2002. Děj filmu je umístěn do roku 2054, my jsme však zjistili, že velmi podobný postup a technologie už několik let používá Městská policie v Brně. Níže uvedená fotografie dokládá existenci odboru prevence (tedy skromnější obdoby Spielbergova „Precrimu“) a zvláštního zařízení, zvaného Preventivně informační místnost. Sem jsou přiváděni potenciální delikventi, odhalení pracovníky odboru prevence. Budoucího přestupníka zákona obvykle zatýká speciální policejní komando (jeho zásah se rychlostí ani použitými technickými prostředky příliš neliší od toho filmového), v preventivně informační místnosti se mu pak věnují vyškolení pracovníci.

Preventivně informační místnost

Preventivně informační místnost

Brněnská městská policie je známa nasazováním moderních technologií už dlouho – např. v roce 1998 jako první v republice začala efektivně využívat kamerový monitoring. Brněnský „prekrim“ byl poměrně dlouho utajován, nyní už je však důvěrně znám i místnímu podsvětí. To ho překřtilo na „bengaugle“, což je složenina dvou slov pocházejících z brněnského nářečí – hantecu: „bengy“ (policisté) a „augle“ (oči). Výslovnost se později přizpůsobila běžnému úzu, dnes zní proto „bengógle“ (srv. kolotoče = šaukle -> šókle). Pokud tedy po někom městská policie v Brně pátrá, dostane se mu z galerky varování: „Dávé si majzla, už ťa bengóglujó“. Případně se poněkud dlouhý výraz zkracuje na prosté „góglování“, v němž nacházíme pozoruhodnou obdobu s výrazem pro všeobecné vyhledávání informací, tedy „googlování“.

Zpět ale k samotné činnosti odboru prevence. Jakmile se tedy budoucí pachatel dostane do preventivně informační místnosti, vyškolení policisté ho seznámí se společenskou nebezpečností jím chystaného činu, pravděpodobnými sazbami podle trestního zákoníku a sociálními dopady pro něj i jeho rodinu. Na závěr pracovníci předpokládanému pachateli nabídnou spáchání jeho trestného činu ve virtuální realitě. Většina potenciálních delikventů s tímto náhradním řešení souhlasí, a je proto okamžitě přemístěna do prostoru, který má podobu počítačové herny s vyspělými kybertechnologiemi. Odsud odchází plně uspokojena a jimi chystaný trestný čin se tak ve skutečnosti vůbec nestane.

Ředitel odboru prevence Tomáš Kříž si dosavadní výsledky svého pracoviště a svých kolegů nemůže vynachválit a je přesvědčen, že podstatně přispívají ke snížení kriminality v městě Brně. Za pravdu mu dávají i policejní statistiky z poslední doby – Brno už v potlačování zločinnosti předběhlo taková města, jako Příbram, Chomutov, Teplice nebo Ostravu – o Praze vůbec nemluvě.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. »Jste preventivně zadržen!« - Městská policie Brno pořídila technologie poprvé představené ve filmu Minority Report. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 13 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-13000. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13000

automaticky generované reklamy
registration login password