Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z červnových akcí Městské knihovny v Praze

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Z červnových akcí Městské knihovny v Praze

0 comments

Už žádné přednášky, prosím!

5. června 2006 se v Malém sále Městské knihovny v Praze pod názvem No More Lectures, Please! (Už žádné přednášky, prosím!) uskutečnilo setkání s programovým ředitelem Newyorské veřejné knihovny (New York Public Library, NYPL) Paulem Holdengräberem, PhD.

Akci uvedl Michael Feldman, kulturní attaché Velvyslanectví USA v ČR, který přednášejícího stručně představil. P. Holdengräber před svým působením v Newyorské veřejné knihovně (od roku 2004) pracoval mj. v Okresním muzeu umění v Los Angeles (Los Angeles County Museum of Art), kde založil a vedl Ústav pro umění a kultury (Institute for Art and Cultures). Působil také v akademickém prostředí. Je rovněž autorem řady esejí a článků.

Ve svém vystoupení v Městské knihovně v Praze zdůraznil, že zatímco na univerzitní půdě jsou pro studenty přednášky povinné, v případě veřejné knihovny je nutno vzít v úvahu, že je nutno lidi na tyto akce přitáhnout. Proto se snaží z Newyorské veřejné knihovny učinit místo, kde se odehrávají veřejné debaty, které jsou z hlediska výběru tématu i řečníků a dalších účinkujících velmi atraktivní pro veřejnost. Již v rámci svého působení v Okresním muzeu umění v Los Angeles se snažil vytvořit agoru, novou podobu veřejné diskuse. Reagoval tak na tu skutečnost, že v muzeích jsou většinou nabízeny pouze doprovodné vzdělávací programy, kterých se lidé účastní pouze v souvislosti s konkrétní výstavou.

Při přípravě svých programů v Newyorské veřejné knihovně, které nesou název Živě z Newyorské veřejné knihovny (Live from The New York Public Library), má P. Holdengräber naprostou svobodu, což je v souladu s jeho celoživotním mottem Nikdy nežádám o povolení, žádám pouze o odpuštění (I never ask for permission, only for forgiveness). Původně byly programy nazvány Veřejné vzdělávací programy (Public Education Programs), P. Holdengräber se však rozhodl provést změnu – nový název vystihuje také ten fakt, že programy se z knihovny dále šíří, nejsou ohraničeny fyzickými prostory knihovny. Na webu knihovny je mj. zpřístupňovány texty, v nichž je zachycen obsah jednotlivých akcí, a také nahrávky akcí.

Na akce zve účinkující pocházející z nejrůznějších prostředí – spisovatele, politiky, ekonomy, hudebníky atd. V knihovně tak již vystoupili např. Frank Gehry, Bill Clinton či Salman Rushdie. Není bez zajímavosti, že např. záznam vystoupení Billa Clintona si za jeden týden pustilo na 1,7 milionu lidí. Řada účinkujících se sama hlásí se zájmem o vystoupení v knihovně a splácí tak knihovně vlastně dluh – jedná se o osobnosti, které v knihovně dříve studovali a která jim umožnila dosáhnout úspěchu.

Na akce mají zájemci možnost být upozorňováni elektronickou poštou – v současné době tuto službu využívá cca deset až dvanáct tisíc lidí. Mezi další formy informování o akcích patří pohlednice s výraznou grafikou, tiskové zprávy, letáky (mj. distribuované po devadesáti pobočkách NYPL) a v neposlední řadě web knihovny.

Pokud se týká pokrývání nákladů spojených s akcemi, je nutno nejprve podotknout, že NYPL je financována jak z federálních, tak z privátních zdrojů. Získáváním prostředků (fundraisingem) se pak zabývá správní rada knihovny.

Příjem z prodeje lístků pokryje cca 20 % nákladů spojených s akcemi. Lístky na akce se prodávají za deset dolarů pro uživatele knihovny (dárce, seniory a studenty) a za patnáct dolarů pro ostatní veřejnost. 90 % lístků na akce je většinou během jedné až dvou hodin zcela vyprodáno. Lidé stojí na lístky často dlouhé fronty – je tedy zřejmé, že zájem o pořádané akce je mimořádný.

Účinkující v naprosté většině případů vystupují bez nároku na honorář, knihovna jim však v případě potřeby hradí náklady na ubytování či cestovné. V případě, že se jedná o akci, na níž je prezentována nově vydaná kniha, náklady typicky nese nakladatelství.

Přípravou programů se zabývají dva lidé na plný úvazek, jimž dobrovolně pomáhá dalších deset až patnáct lidí. Tvůrci akcí navíc podle potřeby spolupracují s pracovníky z celé knihovy (v hlavní budově NYPL pracuje osm set zaměstnanců). P. Holdengräber má má osobně na starosti osmdesát programů ročně, celkem jich knihovna pořádá cca dvě stě.

Důležitou roli při přípravě programů hrají osobní kontakty. Příprava jedné akce bývá různě dlouhá, za nejkratší dobu (osmnáct dní) byla zorganizována akce s názvem Bitva o knihy (The Battle over Books), která se týkala kontroverzního digitalizačního projektu solečnosti Google Inc.

P. Holdengräber také podtrhl, že budova Newyorské veřejné knihovny, v níž se akce konají, je Newyorčany velmi oblíbena. Navíc se jedná o třetí největší knihovnu ve Spojených státech amerických a přibližně sedmou největší knihovnu na světě. Má ve svých fondech na osmnáct milionů svazků. Ročně knihovnu navštíví na čtrnáct milionů lidí.

V závěru vystoupení odpovídal P. Holdengräber na dotazy z publika. Např. na otázku, zda podobný systém organizace akcí pro veřejnost může fungovat také v menších knihovnách, přednášející odpověděl kladně. Je možno používat stejný způsob komunikace s uživateli a veřejností. Doporučil pro začátek pozvat jednu či dvě slavné osobnosti a uspořádat menší množství (např. pět) výrazných akcí ročně. Upozornil, že spisovatelé (častí hosté těchto akcí) většinou začínají svou kariéru právě účinkováním na akcích v menších knihovnách.

P. Holdengräber hovořící k publiku

P. Holdengräber hovořící k publiku

P. Holdengräber hovořící k publiku

Paul Holdengräber hovořící k publiku

Setkání vítězů soutěží zaměřených na dobu Karla IV.

Rovněž 5. června 2006 se ve Svatováclavské kapli v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě uskutečnilo slavnostní setkání vítězů dvou soutěží - vědomostní soutěže Sedm klíčů pro Karla IV. a výtvarné soutěže Praha – město Karla IV. Jednalo se o jednu z doprovodných akcí rozsáhlého projektu Karel IV. – císař z Boží milosti. Ceny vítězům předali ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák a pražský arcibiskup Miloslav Vlk.

Soutěže probíhaly ve dnech 1. dubna až 12. května 2006, a to ve dvou věkových kategoriích (sedm až deset let a jedenáct až patnáct let). Soutěže si kladly za cíl probouzet a udržovat povědomí o osobnosti Karla IV. a o hodnotách, které prosazoval.

Z předávání cen vítězům (zcela vlevo kardinál Miloslav Vlk, zcela vpravo ředitel MKP RNDr. Tomáš Řehák)

Z předávání cen vítězům (zcela vlevo kardinál Miloslav Vlk, zcela vpravo ředitel MKP RNDr. Tomáš Řehák)

Pohled na část vítězných výtvarných děl

Pohled na část vítězných výtvarných děl

K dispozici je také oficiální fotogalerie z akce.

Závěrem poznamenejmee, že Městská knihovna v Praze se do výstavního projektu Karel IV. – císař z Boží milosti zapojila i dalšími akcemi. Nabízí např. bibliografii děl ze svého fondu, které se vztahují ke Karlu IV. a jeho době.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Z červnových akcí Městské knihovny v Praze. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 9 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12224. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12224

automaticky generované reklamy
registration login password