Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V jindřichohradecké knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

V jindřichohradecké knihovně

2 comments
Autoři: 

Čtvrteční večer 24. června 2004 se zaplnila Městská knihovna v Jindřichově Hradci českými knihovníky, protože hostila účastníky valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Snímky z tohoto setkání se sice ještě neobjevily na webových stránkách, ale mnohé o této knihovně se ostatní knihovníci mohou dozvědět z jejích webových stránek.

Stránky jsou bílé, jen úzký sloupec se 14 rubrikami je zelený. Bílé části dominuje logo knihovny, které na rozdíl od loga Městské knihovny v Praze, jež bylo představeno účastníkům valné hromady v pátek 25. června, zcela jednoznačně vypovídá o tom, co se v knihovnách půjčuje. Je to - podobně jako logo knihovny Vojenské akademie v Liptovském Mikuláši - ve hřbetu rozevřená kniha. Navíc je doplněna žlutou pětilistou růží pánů z Hradce.

Loga, bannery a odkazové řádky na hlavní stránce působí poněkud neuspořádaně. Animovaný reklamní banner Centra internetu lákající k internetu je navíc nepatřičný, protože v letošním roce ještě Ministerstvo informatiky nevybralo žadatele o dotaci na Národní program počítačové gramotnosti. Přítomnost banneru vysvětluje řádek s datem aktualizace hlavní stránky. Byla upravována 11. září 2003, kdy ještě Centrum internetu nabízelo kurzy.

Ve skutečnosti musela být hlavní stránka aktualizována i v roce 2004. Svědčí o tom logo akce Moje kniha i odkazový řádek nazvaný Ekofilm 2003. Pod ním se totiž skrývá veřejné promítání filmů, které v knihovně proběhlo v polovině června letošního roku. Spolupořadatelem této akce bylo Společenství venkovských žen a selek, jehož zástupkyně vystoupila v pátek 25. června na knihovnické konferenci.

Ze 14 rubrik mne překvapila již ta první nazvaná Kudy k nám. Neobsahovala totiž mapku okolí, jak je zvykem na stránkách většiny českých knihoven, ale popis cesty do knihovny. Trochu mi to připomínalo popis cesty do knihovny v Běchovicích, který je však mnohomluvnější (jindřichohradečtí knihovníci si vystačili s výrazem "světelná křižovatka", zatímco běchovičtí píší o "přechodu pro chodce, jenž je řízen semaforem") a je u něho i náčrtek. Navíc jsem si díky této rubrice rozšířil slovní zásobu o výraz "kolostav", který je přeci jen kratší než výraz "stojan na kola". Zdá se, že se užívá jen na jihu Čech. Aspoň podle katalogu firem na Atlasu, které se zabývají kovovýrobou, se tento výraz najde v sekci Jihočeský kraj, ale nikoliv v sekci Liberecký kraj nebo Ústecký kraj…

Na hlavní stránce i v této rubrice se dozvíte, že knihovna sídlí v příznačné ulici U knihovny, což už v Ikaru před rokem výstižně komentovala Linda Skolková. Je to zřejmě jediná česká ulice, která má v názvu slovo knihovna, zatímco v USA je ulic obsahujících toto slovo více: v pensylvánském Braddocku, v jihokarolínském Moncks Corner či newhempshirském Hudsonu i jinde.

Rubrika Služby obsahuje pouhý výčet aktivit, které knihovna nabízí. Je bez fotografií a jen s jediným odkazem na služby studovny. Přitom by neměl být problém propojit odkazem tuto stránku s on-line katalogem, se souborným katalogem Lanius či s ceníkem v řádku zmiňujícím fotokopírování.

Rubrika REIS označující Regionální evropské informační středisko (jeho název bych psal jen s velkým písmenem u prvního slova) jako jediná je v barvách Evropské unie, tedy modré a žluté. Bohužel není příliš aktuální, protože podrubrika Aktuality zve na akci konanou 15. srpna 2003.

Aktuální ostatně není ani rubrika Historie. Ta je spíše historickou rubrikou J, jelikož tvrdí, že knihovna působí v Jarošovské ulici a má dvě pobočky. Odkaz z pobočky ve čtvrti Nežárka nás však dovede do rubriky Kontakty, kde není zmíněna. Navíc rubriku Kontakty některé prohlížeče zobrazí chybně. Dojde k posunu na řádku mezi pracovištěm zaměstnance a jeho jménem. Vypadá to, jako by Marie Malá pracovala v Infocentru. Přitom jsem ve čtvrtek obdivoval její aktivitu při práci s dětmi v dětském oddělení (v tomto velkém oddělení pracuje pouze jediný zaměstnanec!). V rubrice Kontakty jsem nenašel ani jméno Mgr. Terezy Váňové, která mi ve čtvrtek poutavě vyprávěla o práci s databázemi.

Při čtení rubriky Kronika jsem měl pocit, jako by se mi do rukou dostal jen jeden její svazek a novější chyběl. Informovala totiž o akcích v prvním pololetí roku 1999 a o významných výročích roku 2000. Zato k rubrice Aktuálně jsem výhrady mít nemohl, protože informuje o červnových akcích, včetně valné hromady SKIP.

Rubrika Distribuční středisko mne zaujala svou myšlenkou nabízet na stránkách knihovny dodávku knih do menších knihoven se slevou. Jen při jejím pročítání se mi vkrádala myšlenka, zda středisko stále funguje, když uvádělo přehled knihoven, které využily jeho služby v roce 2000 a nikoliv loni nebo letos. Navíc odkazy na některá nakladatelství (Academia, Paseka, Svojtka) jsou nefunkční. To ostatně platí i o odkazech v poslední rubrice nazvané Zajímavé odkazy. V názvech knihoven se totiž setkáme se zastaralými oficiálními názvy, jako je státní vědecká knihovna nebo okresní knihovna.

Jaký závěr jsem učinil z prohlídky stránek jindřichohradecké knihovny? Že nevypovídají o zápalu a aktivitě jindřichohradeckých knihovníků, kterého jsem byl svědkem během prohlídky knihovny ve čtvrtek 24. června večer. Věřím, že až si pracovníci knihovny oddechnou po náročných týdnech přípravy konference a valné hromady SKIP a věnují se aktualizaci svých webových stránek, bude z nich virtuální návštěvník unesen stejně tak, jako jsem byl unesen ze skutečné návštěvy já.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V jindřichohradecké knihovně. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11654. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11654

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Nahlédnutím do databáze ulic (MV ČR) lze zjistit, že není jenom ulice "U knihovny" v Jindřichově Hradci, ale i "Pod knihovnou" v Třemošné, "Za knihovnou" v Dolních Břežanech a "Knihovní" v obci Hrušky.

...se nepouziva jen na jihu Cech, ale i v Podebradech, tj. Stredni Cechy