Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V havlíčkobrodské knihovně

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

V havlíčkobrodské knihovně

3 comments
Autoři: 

Na konci března najdeme na stránkách mnoha knihoven, mezi něž patří např. pardubická, příbramská či doubravická knihovna, resp. její dětské oddělení, upozornění na možnost dát hlas nejlepší knize loňského roku v soutěži Magnesia Litera.

Na stránkách Krajské knihovny Vysočiny, kterým se budeme věnovat tentokrát, se o soutěži dočteme v Aktualitách v levém sloupečku zcela dole. Je docela možné, že v polovině dubna bude zpráva zařazena do archivu aktualit, že ji vytěsní nějaká dubnová novinka. Koneckonců hlasování má být ukončeno 10. dubna, takže vlastně už nebude čerstvá. Zatím však stále obsahuje funkční link na hlasovací formulář. Mám jen připomínku, že havlíčkobrodští knihovníci nemuseli být tak struční a mohli vystavit i seznam nominovaných knih, jako to učinila jablonecká knihovna. Ještě dále v komfortu pro čtenáře zašli labskoústečtí knihovníci, protože seznam nominovaných publikací provázali odkazy do katalogu. Ústecký čtenář se tak rychle dozví, zda nominovaná kniha je půjčena nebo ne.

V případě havlíčkobrodské knihovny doporučuji vstoupit do online katalogu přes stejnojmenný odkaz vlevo nahoře. Políčko s nápisem „Hledej v katalogu“ vpravo nahoře ve chvíli, kdy jsem stránky testoval, totiž nefungovalo a políčko s nápisem „Hledej“ umožňující vstup do Jednotné informační brány nebylo také to pravé ořechové, jak si za chvíli povíme.

Protože v kategorii naučná literatura byla nominována kniha Vratislava Vaníčka Soběslav I a protože je o historickou literaturu mezi čtenáři velký zájem, zkusil jsem vyhledat právě ji. Do pole název stačilo vepsat slovo „Soběslav“ a po odkliknutí jsem hned viděl, že požadovanou knihu havlíčkobrodská knihovna koupila. Zda je volná nebo půjčená, jsem však zjistil až po dalším kliknutí na název, protože havlíčkobrodská knihovna užívá systém Clavius. (U liberecké knihovny, která katalog provozuje v systému Advanced Rapid Library, jsem hned po prvním kliknutí zjistil, že má jeden exemplář, ale není volný, další kliknutí prozradilo, že se titul zatím zpracovává.) Kromě základních bibliografických údajů se v havlíčkobrodském katalogu objevila obálka knihy. Nijak mne to nepřekvapilo, protože se havlíčskobrodská knihovna přihlásila do projektu přebírání obálek. To se ostatně návštěvník stránek dozví i z hlavní stránky, kde jsou zobrazena loga dvanácti poskytovatelů obrázků obálek v rubrice Partneři. Více mne překvapilo a zároveň potěšilo, že za bibliografickými údaji byla připojena anotace knihy. U velkých knihoven to totiž bohužel není zvykem, jak dokládá záznam o stejné knize v katalogu Jihočeské vědecké knihovny Havlíčkobrodští knihovníci si vypomohli otázkou, když o knize napsali: Autor si klade otázku: Byl Soběslav "ideálním Přemyslovcem", mužem statečným i rozvážným, jak jej líčí některé prameny, či typickým despotou raného středověku, který se nerozpakoval zastrašovat velmože inscenovanými procesy a popravami? To katalogizátoři v Městské knihovně v Praze byli ještě důkladnější a připojili patnáctiřádkovou anotaci. Navíc na jejich stránkách má čtenář možnost ohodnotit knihu jednou až pěti hvězdičkami. Naproti tomu na stránkách katalogu olomoucké vědecké knihovny kvalitu knihy čtenáři známkují jako ve škole a mimo to mají u obálky tlačítko vedoucí na internetová knihkupectví pro případ, že by si chtěli knihu koupit.

Množství poskytovaných údajů v online katalozích se tedy zvyšuje. Bohužel stále ještě není ideální způsob zjišťování knihoven, které vlastní požadovaný titul. Na hlavní stránku sice havlíčkobrodští knihovníci umístili ikonku Jednotné informační brány. Ta v první etapě prohledá katalogy Národní knihovny (NKC a ANAL) a Centrální katalog UK a zjistí, že knihu o Soběslavovi má jak Národní knihovna, tak i pět fakult Univerzity Karlovy. Pokud chcete získat informace o tom, zda je kniha ve fondu krajských knihoven, musíte stisknout tlačítko SFX a zvolit prohledávání katalogu NK ČR, MZK a krajských knihoven. Paralelní hledání v katalozích dvanácti knihoven vede k výsledku, že Vaníčkovu knihu JIB najde jen v brněnské, havlíčkobrodské, labskoústecké a zlínské knihovně. Hledání v katalozích ostatních knihoven (včetně Národní knihovny!) nebylo úspěšné. Navíc po kliknutí na zdroj jsem se okamžitě dozvěděl status knihy pouze v případě labskoústeckého katalogu, v katalozích zbylých tří knihoven jsem musel znovu vyplnit hledané výrazy (Vaníček, Soběslav)…

Náladu jsem si proto vylepšoval prohlídkou virtuální knihovny, kterou již před několika lety začala nabízet Městská knihovna v České Lípě. Na rozdíl od českolipské knihovny, kde se jedná o fotogalerii tvořenou malými obrázky místností, jsem si mohl na stránce havlíčkobrodské knihovny se záběry pohrát. Mohl jsem měnit směr pohledu a detaily v místnosti přibližovat a oddalovat tak, že jsem téměř přečetl názvy na hřbetech knih na regálech!

Ocenil jsem i službu Infomail, kterou mohou sice využívat návštěvníci jiných knihovních stránek, ale havlíčkobrodští mají tu výhodu, že si rozesílané zprávy mohou přečíst i na webu v archivu). Zároveň mohou pomocí webového formuláře zaslat tip na nákup, zadat rešerši nebo odpovědět na anketní otázku. Tyto online služby se sice najdou i na webech jiných českých knihoven, jedno prvenství havlíčkobrodské knihovně upřít nelze. Dosud jsem se podivoval, že knihovníci z Frýdku-Místku mají své stránky v holandštině. Nyní je však přetrumfli havlíčkobrodští tím, že je přeložili do mongolštiny! Nevím, kolik návštěvníků z této asijské země knihovnu navštíví, ale určitě je to ohromí jako mne…

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V havlíčkobrodské knihovně. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12749. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12749

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Jen malé doplnění:
V případě stránek v mongolštině nejde o "trumfování". Na Vysočině žije cca 20% z celkového počtu Mongolů v ČR (převážně žijí v Havlíčkově Brodě, je to cca 250 Mongolů). 91 z nich je v tuto chvíli uživateli knihovny (děti navštěvují dětské oddělení, dospělí využívají především přístup na internet). Do mongolštiny jsme proto nechali přeložit stručnou informaci na našich stránkách i výtah z knihovního řádu (v papírové podobě).
Veronika Peslerová
Krajská knihovna Vysočiny

Trvalo mi dvě minuty, než jsem zjistil, že link na onu chválenou havlíčkobrodskou knihovnu je skryt pod textem "Na stránkách Krajské knihovny Vysočiny".