Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Týden knihoven posedmé!

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Týden knihoven posedmé!

0 comments
Autoři: 

Letos posedmé se uskuteční celostátní akce Týden knihoven 2003, jejímž cílem je otevřít knihovny nejširší veřejnosti a nabídnout širokou paletu knihovnických a informačních služeb. V průběhu týdne od 6. do 12. října 2003 budou knihovny po celé republice lákat do svých prostor jak své stále čtenáře, tak i ty, kteří zatím knihovny nenavštěvují. Ve stovkách knihoven se uskuteční řada besed se spisovateli i politiky, přednášek, kurzů, výstav, anket a soutěží. Noví čtenáři mohou získat slevu při registraci do knihovny, budou poskytovány slevy na přístup k internetu a v některých knihovnách i nepořádníkům přijde vhod čtenářská amnestie na opožděně vrácené knihy. Bude možno absolvovat školení pro práci s internetem i specializované kursy pro vyhledávání informací.

V předvečer Týdne se v Opavě za účastí tři set knihovníků uskuteční "Knihovnický happening". První den Týdne, v pondělí 6. října, se na akci "Velké říjnové společné čtení" sejdou ve více než stovce knihoven všichni, kdož mají rádi českou literaturu, aby zde stručně představili svého oblíbeného autora či svou oblíbenou knihu a přečetli z ní přítomným kratičkou ukázku. 7. října 2003 ve 13.00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina předá ministr kultury poprvé nejlepším knihovnám státní cenu "Knihovna roku 2003". V průběhu celého týdne bude v desítkách knihoven probíhat "Provázkiáda", při níž budou všichni zájemci navazovat "provázek přátelství se svou" knihovnou.

Bližší informace najdete na http://skip.nkp.cz/akcTyden03.htm nebo v rubrice Krátké zprávy, kde Ikaros bude publikovat zprávy zaslané na adresu '; // --> knihovnami o jednotlivých akcích, které budou pořádat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Týden knihoven posedmé!. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11418. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11418

automaticky generované reklamy
registration login password