Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systém BLAST doplňuje Britanniku Online o odkazy na vybrané webovské zdroje

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Systém BLAST doplňuje Britanniku Online o odkazy na vybrané webovské zdroje

0 comments
Bez fulltextových rešeršních služeb (AltaVista, HotBot a další) a předmětových indexů (Yahoo!, Seznam.cz a další) bychom byli v kyberprostoru bez hranic ztraceni. Pokud najdeme rozumně početnou množinu dokumentů, která formálně odpovídá našemu požadavku, neznamená to, že máme vyhráno. Zmíněné databáze jsou totiž doplňovány automaticky (s pomocí programů označovaných obecně robot), resp. kýmkoli, kdo chce poukázat z jeho hlediska zajímavý zdroj, a tak zůstává problém určit, který dokument považovat za důvěryhodný a který naopak má k serióznosti daleko, když na v podstatě kdokoliv může na Internetu publikovat cokoliv.

Opačnou cestou se pustila společnost Encyclopaedia Britannica International. Její služba eBLAST na první pohled připomíná svou strukturou předmětový index, na rozdíl od něj ovšem registruje pouze vybrané odborné a populárně-naučné zdroje (v současnosti asi 125 tisíc). Jednotlivé záznamy jsou opatřeny krátkou anotaci a hodnocením (stupnice od nuly do pěti), které vychází z několika kritérií: obsah (přesnost, kompletnost a využití informací), forma prezentace, design (navigace, efektivnost), kredibilita autora nebo správce a interval aktualizace. Teoreticky každý může editorům eBLAST poslat svůj návrh, ale je třeba počítat s tím, že musí projít evaluačním procesem. Tento postup je nezbytný mj. proto, aby k heslům Britanniky Online, jejíž webovský supplement databáze tvoří, mohly být zařazovány odkazy pouze na kvalitní externí webovské zdroje. Za jistou nevýhodu je třeba považovat fakt, že eBLAST se orientuje primárně na anglicky psané dokumenty či lépe řečeno dokumenty americké provenience (soudě podle převažujících domén).

Systém, který je na první úrovni členěn do 18 tematických skupin, umožňuje, podobně jako předmětové indexy, fulltextové vyhledávání. Kromě jednoduchého režimu (klíčová slova spojená operátory) jsou k dispozici nástroje sloužící k specifikaci dotazu (omezení podle domény, regionu, hodnocení, slova z názvu dokumentu instituce, na jejímž serveru je uložen, a jméno tvůrce).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Systém BLAST doplňuje Britanniku Online o odkazy na vybrané webovské zdroje. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-10482. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10482

automaticky generované reklamy