Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy v Řecku a Lichtenštejnsku

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Souborné katalogy v Řecku a Lichtenštejnsku

0 comments
Autoři: 

Tento díl seriálu je věnován zbývajícím souborným katalogům v Evropě mimo Česko a Slovensko, kterým bude věnován samostatný příští díl. Informace o SK dalších evropských zemí, které doposud (včetně tohoto článku) nebyly popsány, se nepodařilo nalézt v oficiálních soupisech ani prostřednictvím webových stránek národních knihoven; v takových případech se lze domnívat, že SK v dané zemi s největší pravděpodobností neexistuje. Jedná se o tyto státy (v abecedním pořadí): Albánie, Andorra, Irsko, Kypr, Malta, Moldavsko, Monako, Rumunsko, San Marino, Turecko, Vatikán.


Řecké souborné katalogy

Řecko je zemí s přibližně dvojnásobnou rozlohou území Česka a s přibližně stejným počtem obyvatel.

Řecko nemá národní souborný katalog, ale je zde vytvářeno několik tematických a institucionálních SK.

Významným počinem v této oblasti je projekt ARGOS (ARchaeological Greek Online System) Národního dokumentačního centra. V rámci něj jsou budovány tři souborné katalogy: grARGOS, intARGOS a Souborný katalog časopisů. Tyto katalogy jsou přístupné prostřednictvím portálu ARGO. Tematicky jsou tyto SK zaměřeny na oblast řecké historie, filologie, archeologie, filozofie, náboženství a příbuzných oborů.

Souborný katalog časopisů ARGOS (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ "ARGOS") obsahuje cca 5000 bibliografických záznamů seriálů ze 14 řeckých knihoven. SK je aktualizován 2x ročně.

intARGOS obsahuje na 180 000 bibliografických záznamů knih z 10 knihoven v retrospektivě od 15. století do současnosti. Obsahuje záznamy knih zaměřených na výše uvedené obory řecké historie, filologie, archeologie, filozofie, náboženství a příbuzných oborů, které byly vydány v zahraničí.

Na rozdíl od intARGOS je grARGOS souborným katalogem knih z výše uvedených oborů, vydaných v Řecku.

Souborný katalog řeckých veřejných knihoven obsahuje cca 21 000 bibliografických záznamů monografií, časopisů, audiovizuálních dokumentů. Do SK přispívá 7 významných řeckých veřejných knihoven a je průběžně aktualizován. Vstup do SK se nachází na URL http://srv-vivl-livad.voi.sch.gr/opac/zConnectENU.html.

Souborný katalog Egejské univerzity slučuje pět dílčích knihoven na pěti ostrovech v Egejském moři (Samos, Rhodos, Syros, Lesvos, Chios). SK je vytvářen pomocí protokolu Z39.50 a nabízí jak přístup do SK, tak i do jednotlivých fakultních katalogů. SK je volně dostupný.

Dalším SK je ZEPHYR, který nabízí paralelní vyhledávání v 29 řeckých akademických knihovnách. Projekt je zajišťován na půdě knihovny Krétské univerzity. Vstup do katalogu je na URL http://zephyr.libh.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/bsearch.zap?type=basic.


Lichtenštejnské souborné katalogy

Lichtenštejnsko má rozlohu přibližně jako třetina rozlohy Prahy a počet obyvatel odpovídá počtu obyvatel města Trutnov.

Lichtenštejnský národní souborný katalog (Onlinekatalog der Liechtensteinischen Landesbibliothek) se nachází na adrese http://svllb1.lbfl.li/ALEPH/. Obsahuje na 180 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a speciálních dokumentů z 20 knihoven.

Kromě tohoto SK lze nalézt SK lichtenštejnských knihoven v již dříve popisovaných SK: ve virtuálním katalogu Oblasti Bodamského jezera

Elektronischer Bodenseekatalog a v CHVK - švýcarském virtuálním katalogu.Tabulka: SK Řecka a Lichtenštenska

Legenda:
nár. - národní SK
inst. - institucionální SK
ob. - oborový SK
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
sd - speciální typy dokumentů
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Řecko ob. R intARGOS ( * ) X m 10 15. stol. -> 180 2004 * SK intARGOS, grARGOS a SK časopisů ARGOS jsou dostupné přes portál ARGO
Řecko ob. R ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ "ARGOS" ( * ) ARGOS s 14 ? 5 2002 * SK intARGOS, grARGOS a SK časopisů ARGOS jsou dostupné přes portál ARGO
Řecko ob. R grARGOS ( * ) X m 14 15. stol. -> ? 2004 * SK intARGOS, grARGOS a SK časopisů ARGOS jsou dostupné přes portál ARGO
Řecko inst. V On-line κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) X m, s, sd 5 ? 90* 2004 * jde o velikost fondu knihoven, počet záznamů se zjistit nepodařilo
Řecko ob. V ZEPHYR (OPAC) X m, s, sd 29 ? X 2004
Řecko inst. R ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (OPAC) X m, s, sd 7 ? 21 2003
Lichtenštejnsko nár. R Onlinekatalog der Liechtensteinischen Landesbibliothek (OPAC) X m, s, sd 20 ? 180 2002
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy v Řecku a Lichtenštejnsku. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11728. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11728

automaticky generované reklamy
registration login password