Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně

1 comments
Podnázev: 
Zpráva o akcích k projektu Březen – měsíc internetu

Moravská zemská knihovna v Brně se připojila k projektu ,,Březen – měsíc internetu“ cyklem školení, který byl zaměřen na informační zdroje z oblasti průmyslového vlastnictví, zejména pak patentové:

  • 5. března: Vyhledávání ve volně přístupných zahraničních patentových databázích (část 1), 23 účastníci,
  • 12. března: Vyhledávání ve volně přístupných zahraničních patentových databázích (část 2), 25 účastníků,
  • 26. března: Zdroje průmyslově právních informací na Internetu, 22 účastníci.

Uvedená školení vedly zkušené lektorky Ing. Zuzana Čapková a Ing. Eva Křováková z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Spektrum zájemců bylo jako v předchozích letech velmi široké: studenti a pedagogové z vysokých škol, pracovníci z firem a výzkumných ústavů, patentoví zástupci a knihovníci. Počet přihlášek překročil naše kapacitní možnosti, takže jsme museli řadu zájemců odmítnout. Školení absolvovalo celkem 70 účastníků. Uvedené vzdělávací akce se konaly v době od 10 asi do 14.30 hod. v počítačové učebně MZK, aby si účastníci mohli prakticky vyzkoušet na 15 počítačích jednotlivé kroky souběžně s výkladem.

5. března 2008 proběhla 1. část školení s názvem ,,Vyhledávání ve volně přístupných zahraničních patentových databázích“. Úvod byl věnován Mezinárodnímu patentovému třídění. Poté následovalo představení nejčastěji využívaných zahraničních databází, které jsou bezplatně přístupné (esp@cenet, DEPATISnet, PatentScope, Epoline).

2. část tohoto školení proběhla 12. března 2008. V dopoledních hodinách si účastníci mohli vyzkoušet některé báze přístupné na webech národních patentových úřadů (Americký patentový a známkový úřad, Kanadský úřad duševního vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky). V odpoledním bloku byl prezentován systém SurfIP, Patent Abstracts of Japan (PAJ) a EuroAsian Patent Information System (EAPATIS). V závěru školení upozornila lektorka přítomné na existenci celé řady volně přístupných bází patentů USA, jež lze najít na různých webech vyjma stránek Amerického patentového a známkového úřadu a esp@cenetu. Z těchto databází byl na školení prakticky předveden systém Google Patents.

Sérii vzdělávacích akcí z oblasti průmyslového vlastnictví uzavřelo školení ,,Zdroje průmyslově právních informací na Internetu“, které proběhlo 26. března. Dopolední blok patřil zejména webovským stránkám z ČR. Kromě webu Úřadu průmyslového vlastnictví a portálu Duševní vlastnictví si mohli přítomní prohlédnout různé zajímavé webovské stránky související s oblastí průmyslového vlastnictví, např. Výzkum a vývoj v ČR, Technologické centrum AV ČR a INOVACE.CZ. Závěr dopolední části byl věnován poradenské službě IPR-Helpdesk a průvodci světem ochrany práv k duševnímu vlastnictví IPR Guide, rovněž byly představeny webovské stránky WIPO - World Intellectual Property Organization a The European Patent Office. Odpoledne pokračovala prezentace webů regionálních organizací z oblasti průmyslového vlastnictví (EuroAsian Patent Organization - EAPO, Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle - OAPI, African Regional Intellectual Property Organization -ARIPO, Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM). Poté následovalo stručné seznámení s řadou dalších zahraničních portálů a rozcestníků, které budují rozmanité subjekty. Pro ukázku jmenujme např. Mayall's IP Links, IP Menu, Intellectual Property Law Firms, British Library, Intellectual Property Links a ip4inno - PRO INNO Europe. Přítomní si v rychlosti také vyzkoušeli rešeršní možnosti v bázích patentů USA (Patent Genius, FreePatentsOnline, PatentStorm).

Účastníci měli k dispozici brožury Úřadu průmyslového vlastnictví a podklady ke školení v písemné podobě, což přijali s povděkem. Doposud jsem se setkala pouze s pozitivními reakcemi na všechna tři školení ze strany účastníků, někteří z nich přímo ocenili výbornou připravenost lektorek, obsahovou náplň i organizační zajištění. Kladný ohlas ze strany veřejnosti svědčí o tom, že má smysl i nadále školení z oblasti průmyslově právních informací v naší knihovně pořádat.

Poznámka redakce: Tato zpráva bude v upravené podobě publikována rovněž v časopise Duha.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACHÁTOVÁ, Martina. Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12756. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12756

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.
www.patentdocs.net/