Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinka na knižním trhu - "Data, informace, znalosti a Internet"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Novinka na knižním trhu - "Data, informace, znalosti a Internet"

0 comments
Autoři: 

Data, informace, znalosti a Internet / Vilém Sklenák …[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xvii, 507 s.
ISBN 80-7179-409-0

V březnu 2001 vyšla v nakladatelství C. H. Beck kniha autorů Viléma Sklenáka, Petra Berky, Jana Raucha a Petra Strossy (všichni mají vztah k Vysoké škole ekonomické v Praze) Data, informace, znalosti a Internet věnující se problematice informačních procesů a systémů, znalostních systémů a Internetu a ve vztahu k němu téměř všem jeho prostředím a službám.

V posledních letech se na pultech našich odborných nakladatelství objevují spíše publikace typu návodů k používání specifických internetovských technologií a nástrojů tvorby elektronických dokumentů, než aby se zabýval někdo více do hloubky komplexnější problematikou dat, informací a znalostí. Je to dáno pochopitelně konjunkturním chováním většiny nakladatelství (výjimky potvrzují pravidlo) a je proto záhodno ocenit trochu jiný pohled na informační svět.

Publikace, která vychází v ediční řadě C. H. Beck - pro praxi, splňuje celou řadu odborných kritérií - historický záběr, hloubku popisovaných témat a velmi dobře připravený přehled. Umně střídá teoretický výklad a navozuje praktické příklady, které si může čtenář domýšlet. Metodicky začíná od základních informačních procesů, dokumentové komunikace, jejich popisu a jde přes modely vyhledávání, zpracování specifických jevů přirozeného jazyka, znalostní a expertní systémy k problematice internetu, kde se věnuje jeho historii, prostředím internetu, principům WWW, vyhledávacím strojům ve všech jeho komplexech, hodnocení informací získaných z prostředí internetu, problematice metadat. Publikaci autoři rozsáhle uzavírají etickými záležitostmi a souvislostmi kolem internetu a naznačují trendy organizování a vyhledávání informací v prostředí WWW. Je vhodné ocenit kvalitní grafickou úpravu, vybavenost obrázky a schématy, přítomnost výkladového slovníku a přehlednou strukturu vůbec. Na rozdíl od většiny publikací na trhu, které se věnují podobným či související tématům, je nutné upozornit na přehled použitých pramenů, který inspirativně ukazuje na další šíři elektronických i tištěných dokumentů věnujících se tématům díla. Ne všechno mohlo být z pochopitelných důvodů zapracováno nebo detailně probráno, a tak si čtenář může dohledat další práce v celosvětovém kontextu.

Publikace není určena jen lidem, kteří chtějí vědět více o problematice internetu, ale je určena těm, kteří přemýšlejí nad problematikou informační vědy, informačních systémů a technologií, informačních procesů a přejí si mít komplexní pohled, který se podařilo dát do velmi pěkné a čtivé podoby. Dílo si jistě najde čtenáře mezi odborníky v informační, knihovnické či technologické praxi, ale také na univerzitách mezi studenty a pedagogy.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Novinka na knižním trhu - "Data, informace, znalosti a Internet". Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 5 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10732. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10732

automaticky generované reklamy
registration login password