Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové tváře v čele dvou nejvýznamnějších francouzských asociací našeho oboru

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Nové tváře v čele dvou nejvýznamnějších francouzských asociací našeho oboru

0 comments

Řeč bude o asociaci francouzských knihovníků a o asociaci francouzských informačních pracovníků a dokumentalistů.

Asociace francouzských knihovníků ABF – Association des bibliothécaires de France (dále jen ABF) založená v roce 1906, je dnes nejstarším francouzským knihovnickým spolkem, nejdůležitějším co do počtu členů a jediným, který sdružuje pracovníky všech typů institucí a kategorií. ABF má kolem 3 500 individuálních členů a 18 regionálních organizací. Je vydavatelem renomovaného časopisu „BIBLIOthèques“, který má více než 1000 abonentů. ABF je

  • je mluvčím knihovníků, reprezentuje je a hájí profesi na národní i mezinárodní úrovni, ve všech sektorech (veřejném, soukromém, odborných i neodborných)
  • místem setkávání členů, kteří si mohou sdělovat zkušenosti a vyměňovat je a předávat
  • místem vzdělávání a reflexe otázek vědeckého, technického či úředního charakteru prostřednictvím komisí, ale také účastí na pracích, které zpracovávají nejrůznější instituce (UNESCO, Nejvyšší rada knihoven….)
  • informační sítí, rozšiřuje svým členům informace, týkající se profese obecně, dále velkých projektů a aktuálních otázek. Je v permanentním kontaktu s informačním tiskem a s odbornými časopisy.

V únoru 2007 byl zvolen do čela ABF nový předseda pan Dominique Arot, v současnosti ředitel Městské knihovny v Lille, jako nástupce pana Gilles Eboli, ředitele Městské knihovny (Cité de livre) v Aix-en-Provence.

Dominique Arot je zkušený odborník se mnohostrannými zkušenostmi z předchozích míst a pozic, kde působil. Byl generálním sekretářem Nejvyšší rady knihoven, pracoval na Ředitelství knihoven v Paříži, řídil regionální knihovny (La Creuse, Lot) , měl na starosti ochranu sbírek ve Veřejné informační knihovně v Paříži (Bibliothèque publique d´information Paris).

Dominique Arot, nový předseda ABF

Dominique Arot, nový předseda ABF

Dominique Arot se zúčastnil konference SKIP v červnu 2007 v Olomouci.

Druhou asociací, o níž chci referovat, je asociace francouzských informačních pracovníků a dokumentalistů - Association des professionels de l´information et de la documentation ADBS (dále jen ADBS).

ADBS [1] byla ustavena v roce 1963, cílem bylo sdružit profesionální informační pracovníky a dokumentaristy působící v nejrůznějších resortech a organizacích. Dnes má ADBS více než 4500 členů v 18 regionech Francie. V evropském měřítku ADBS patří mezi přední spolky informačních specialistů.

Posláním ADBS je:

  • rozvíjet výměnu zkušeností mezi informační profesionály,
  • propagovat a obhajovat profesi,
  • šířit a rozvíjet nové informační technologie
  • přispívat ke zdokonalování svých členů organizováním seminářů a dalších vzdělávacích akcí
  • vydávat odborné publikace

V červnu 2007 byla zvolena předsedkyní ADBS paní Martine Libertin-Blanc, která má více než třicetileté zkušenosti na různých úsecích a v různých funkcích v oblasti informací a dokumentace. Od roku 2002 vedla odbor veřejných informací ve významné francouzské státní vydavatelské a informační instituci „La documentation française“.

Martine Libertin-Blanc chce v době svého mandátu potvrdit a dále rozvinout roli ADBS jako důležitého partnera na trhu informačních povolání. Bude usilovat o to, aby ADBS přispívala k udržení vysoké úrovně kompetencí svých členů a byla otevřená ve vztahu k příbuzným profesím.

Martine Libertin-Blanc, předsedkyně ADBS

Martine Libertin-Blanc, předsedkyně ADBS

S oběma francouzskými asociacemi Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) více než 10 let spolupracuje ku prospěchu obou stran.

Poznámka:
1. Původní název ADBS zněl Association des Documentalistes et des Bibliothécaires Spécialisés.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BURGETOVÁ, Jarmila. Nové tváře v čele dvou nejvýznamnějších francouzských asociací našeho oboru. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 10 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12610. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12610

automaticky generované reklamy
registration login password