Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 13.924 x 5
Práce se středověkými rukopisy v programu Memoriae Mundi Series Bohemica 1999, ročník 3, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 4.027 x 5
Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih 2008, ročník 12, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 12.291 x 5
New Media Inspiration 2017 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.678 x 5
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 17.293 x 5
Knižní veletrh v Bukurešti 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 566 x 5
Jak editor osiřel 1997, ročník 1, číslo 3 Editorial 6.296 x 5
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 35.305 x 5
Automatizace knihovnických procesů '99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.796 x 5
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 14.972 x 5
Vývoj informační základny v ČR 2013, ročník 17, číslo 5 Informační politika 5.905 x 5
Kybernetické útoky a jednotlivé interpretace práva: Strategie USA v oblasti kybernetické bezpečnosti 2014, ročník 18, číslo 8 Právo v informační společnosti 4.885 x 5
Konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.832 x 5
České digitalizované písmo 1990–2010 2013, ročník 17, číslo 2 Informační přesahy 9.022 x 5
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.142 x 5
Knihovny v Londýně-Ealingu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.688 x 5
Výběr vtipných a zajímavých termínů z terminologické databáze TDKIV 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 1.770 x 5
Rozvoj fondu elektronických dokumentů: strategické volby a pragmatická rozhodnutí v knihovně Lékařské univerzity v Lausanne (Isabelle de Kaenel) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Zdravotnické informace a jejich uživatelé 5.107 x 5
Knihovnický happening 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Týden knihoven 5.101 x 4
Knihy, knihovny a internet & Facebook ve virtuální realitě 2014, ročník 18, číslo 3 Editorial 3.612 x 4

Stránky