Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Dvojí tvář vedoucího ÚISK FF UK odhalena 2008, ročník 12, číslo 13 Aféry 7.625 x 1
Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Historické fondy v digitální době 3.615 x 1
Věčná renesance knihoven – zpráva ze 40. konference Spolku maďarských knihovníků 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.538 x 1
Encyclopaedia Britannica - ctihodný informační zdroj v novém hávu 1998, ročník 2, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 7.311 x 1
Seminář představil digitalizaci v komplexním světle 2000, ročník 4, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 3.821 x 1
DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 5.910 x 1
Českých knížek hubitelé lití: PLESNIVINA, MOLI, JEZOVITI 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.235 x 1
Odešel dobrý a statečný člověk - ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.941 x 1
Nosiče průmyslověprávních informací 2014, ročník 18, číslo 8 Pořádání informací 2.647 x 1
Stránky, které mohou přijít vhod 1998, ročník 2, číslo 7 Z Ikarových záložek 3.964 x 1
Knihovna roku 2011 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.015 x 1
Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.372 x 1
Nová Alexandrijská knihovna připomíná dávné slavné časy a vede středomoří do nového milénia 2000, ročník 4, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 9.893 x 1
Exkurze studentů UISK 2013 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.997 x 1
Go Digital aneb Evropské malé a střední podniky vstupují do digitálního věku 2002, ročník 6, číslo 2 Evropská unie a informační společnost 5.855 x 1
Znáte Evropské Netd@ys? 1998, ročník 2, číslo 5 Odborné vzdělávání 4.047 x 1
INFORUM 2003 - sekce "Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnost koexistence a hranice využívání" 2003, ročník 7, číslo 6 Elektronické publikování 4.971 x 1
Evoluce jako informační proces 2001, ročník 5, číslo 10 Informační věda 9.775 x 1
Metadata, sémantika a sémantický web (Vilém Sklenák) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje 5.145 x 1
Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 5.003 x 1

Stránky

registration login password