Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.927 x 3
Elektronické informační zdroje pro oblast medicíny 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.040 x 3
Informační věda, Internet a lidský faktor 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.394 x 3
Važení čtenáři, 2001, ročník 5, číslo 1 Editorial 4.333 x 3
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 13.226 x 3
Zpráva z 5. setkání českých uživatelů systému DSpace 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.228 x 3
Fórum pro informační společnost jako mezičlánek mezi odbornou veřejností a vládou při koncipování státní informační politiky 1999, ročník 3, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.309 x 3
Digitalizace, elektronizace a virtualizace 2001, ročník 5, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 7.343 x 3
Projekt Elektronické knihovny v českém Parlamentu 1998, ročník 2, číslo 7 Knihovny v Síti 11.697 x 3
Na klementinském nádvoří se nachází epicentrum geopatogenní zóny 2000, ročník 4, číslo 11 Výzkumná činnost 6.648 x 3
Nahradí jediná „poslední kniha„ všechny ostatní? 1998, ročník 2, číslo 9 Elektronické publikování 11.415 x 3
Pořádání znalostí 1999 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.545 x 3
Co je eLearning aneb stále se je čemu učit 2002, ročník 6, číslo 8 Evropská unie a informační společnost 8.408 x 3
Systém BLAST doplňuje Britanniku Online o odkazy na vybrané webovské zdroje 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 4.614 x 3
SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 6.619 x 3
Petra a Filip si dovolují oznámit ... 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.747 x 3
Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.698 x 3
Co s rastrovými / obrazovými daty? 1999, ročník 3, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 5.313 x 3
Ikaros pod vlivem uplynulých prázdnin 2000, ročník 4, číslo 7 Editorial 4.626 x 3
Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.746 x 3

Stránky