Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Co vyšlo... v říjnu 1999 1999, ročník 3, číslo 10 Ikaros doporučuje 8.681 x 4
Chceme dětem číst 2 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.955 x 4
Klíčové iniciativy Open Access – „3B“ 2007, ročník 11, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 10.819 x 4
Pětisté výročí knihtisku v Olomouci 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.021 x 4
15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.735 x 4
Zpráva z mezinárodního sympozia INFOS 2009 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.147 x 4
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 15.479 x 4
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 55.885 x 4
60 let vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.099 x 4
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.381 x 4
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.126 x 4
Exkurze do Domu čtení 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.961 x 4
Emporium – neznámý fond významného nakladatelství 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 12.616 x 4
"POEMs" aneb Trocha poezie... 2002, ročník 6, číslo 8 Medicína a informace 7.115 x 4
Národní úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Informační zdroje třikrát jinak 5.069 x 4
Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou? 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.436 x 4
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 22.841 x 4
Učitelský summit 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.486 x 4
Svět knihy Praha 2007 ve fotografiích 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 9.246 x 4
Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken 2008, ročník 12, číslo 8 Recenze 6.123 x 4

Stránky