Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii 2011, ročník 15, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.276 x 1
Novinka na knižním trhu - "Data, informace, znalosti a Internet" 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 9.335 x 1
Rady Dr. Papiňáka 2001, ročník 5, číslo 13 Kyberfeministické okénko 8.017 x 1
Elektronické časopisy a jejich vliv na infrastrukturu vědeckých znalostí 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.209 x 1
Trendy v internetové bezpečnosti 2012 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.982 x 1
Klonování informace 1998, ročník 2, číslo 11 Informační věda 5.996 x 1
Ohlédnutí za seminářem ke komunikaci 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.293 x 1
Skandální odhalení na akademické půdě 2001, ročník 5, číslo 13 Odhalení 5.337 x 1
Střípky z výstavy ONLINE INFORMATION 99 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.184 x 1
Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šanci pokračovat? (Mária Žitňanská) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Knihovna a finance 6.390 x 1
Učitelský summit 2015 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.426 x 1
Konference ELPUB 2002 2002, ročník 6, číslo 12 Elektronické publikování 6.434 x 1
Fernando Báez: Obecné dějiny ničení knih 2013, ročník 17, číslo 7 Recenze 4.730 x 1
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 18.985 x 1
Knihovna Gender Studies 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 11.412 x 1
Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi 2010, ročník 14, číslo 9 Odborné vzdělávání 10.261 x 1
Zpráva ze 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.384 x 1
Pusťte uživatele/zákazníky do knihoven (Zuzana Helinsky) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Obsah na míru 6.228 x 1
Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 6.566 x 1
3. ročník konference Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2010 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.724 x 1

Stránky

registration login password