Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 19.831 x 6
Ikaros na WWW : zkušenosti s vydáváním elektronického odborného časopisu 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 8.426 x 6
Klementýnum - Dementýnum 2018 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 2.079 x 6
Historie výměnných formátů bibliografických dat ve Spolkové republice Německo 2015, ročník 19, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 2.278 x 6
Hradla zjednodušují laickým uživatelům rešeršování 1998, ročník 2, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 8.274 x 6
Otázky prestiže knihovnického povolání 2005, ročník 9, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.303 x 6
Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.984 x 6
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 7. část 2015, ročník 19, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 2.489 x 6
Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj 2011, ročník 15, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 9.453 x 6
YouTube, aneb tajemství videa a zvuku 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 34.974 x 6
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 48.564 x 6
Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství 2010, ročník 14, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.133 x 6
Informace, řád a chaos 2001, ročník 5, číslo 12 Informační věda 8.317 x 6
Představení LIBER – Asociace evropských vědeckých knihoven 2011, ročník 15, číslo 10 Evropská unie a informační společnost 8.144 x 6
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 14.117 x 6
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 17.001 x 6
Diskuse o médiích, hoaxech a fenoménu "fake news" 2017, ročník 21, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.554 x 6
Hotline 1.2 – staronový zjev na internetové scéně 1997, ročník 1, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 5.549 x 6
18. narozeniny, interakční design, wearables & nové technologie 2015, ročník 19, číslo 4 Editorial 2.744 x 6
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 16.548 x 6

Stránky

registration login password