Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 12.982 x 1
Tajemství mincí za vlády Přemyslovců a Lucemburků 2016, ročník 20, číslo 5 Informační přesahy 4.711 x 1
Je Souborný katalog ČR dost souborný? Přispívá i vaše knihovna? 2006, ročník 10, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 9.809 x 1
NEREUS - otevřený archiv pro obor ekonomie pro výzkumníky z Evropy (Jacques Hellemans) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 5.186 x 1
V sedlčanské knihovně 2004, ročník 8, číslo 10 Nad webovými stránkami knihoven 5.073 x 1
Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 4.853 x 1
Paměť znepokojuje i láká 2008, ročník 12, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.251 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2004 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.713 x 1
Blackout aneb vypnutá knihovna 2014, ročník 18, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 3.827 x 1
Zahraniční odborné akce v červnu 2004 2004, ročník 8, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.444 x 1
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK modernizuje bakalářský program 2013, ročník 17, číslo 11 Odborné vzdělávání 3.932 x 1
Povodeň v "globální vesnici" aneb Co může zklamat vizionáře v Americe 1997, ročník 1, číslo 5 Editorial 4.773 x 1
Zápisky korektora internetového zpravodajství Ikara z konference Inforum 2009, ročník 13, číslo 13 Ze zákulisí 11.282 x 1
Dubnové narozeniny, rychlé čtení a aprílové Velikonoce 2013, ročník 17, číslo 4 Editorial 3.360 x 1
Země světa na CountryReports.org 2004, ročník 8, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 7.900 x 1
Akademické informační portály (Kerstin Zimmermann) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.114 x 1
Z palírny whisky za Lochneskou 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 8.039 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.822 x 1
Změna je život 2006, ročník 10, číslo 10 Editorial 6.219 x 1
Elektronické zdroje: Jak propagovat? 2001, ročník 5, číslo 6 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 5.810 x 1

Stránky

registration login password