Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 18.110 x 7
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 18.067 x 5
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 18.041 x 4
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 17.977 x 0
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 17.961 x 3
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 17.730 x 4
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 17.709 x 6
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 17.708 x 0
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 17.697 x 2
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.673 x 2
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 17.664 x 2
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 17.660 x 5
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 17.624 x 1
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 17.603 x 0
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 17.539 x 0
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 17.412 x 3
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 17.376 x 4
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 17.320 x 3
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 17.276 x 0
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.261 x 1

Stránky

registration login password