Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.354 x 8
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 20.326 x 9
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.288 x 2
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 20.098 x 25
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 19.937 x 0
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 19.908 x 1
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 19.585 x 4
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 19.566 x 4
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 19.558 x 0
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 19.524 x 2
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 19.364 x 2
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 19.305 x 1
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 19.239 x 0
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 19.006 x 0
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 18.898 x 2
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 18.885 x 3
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 18.824 x 1
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.768 x 9
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 18.751 x 4
Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky 2005, ročník 9, číslo 10 Ekonomika v informační společnosti 18.629 x 0

Stránky