Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 26.704 x 1
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 26.657 x 2
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 26.242 x 0
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 25.741 x 8
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 25.547 x 5
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 25.426 x 4
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 25.421 x 1
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 25.196 x 4
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 25.107 x 3
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 24.729 x 2
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 24.532 x 2
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 24.509 x 3
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 24.492 x 3
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 24.384 x 9
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 24.256 x 3
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 24.192 x 3
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 24.065 x 2
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 23.494 x 0
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.421 x 4
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 23.387 x 2

Stránky

registration login password