Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zůstane po webovém prohlížeči Netscape jen vzpomínka? 2001, ročník 5, číslo 5 Elektronické publikování 6.127 x 4
Zveřejnění kartotéky osobností - publicistů 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.051 x 6
Zvířata a lidé pod dohledem webových kamer 2000, ročník 4, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.596 x 6
Zvláštní a podpůrné zdroje průmyslově-právních informací 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.978 x 7
Zvukové knihovny v roce 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.120 x 7
Zvukové knihy v roce 2014 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.186 x 5
[Autorské(?)] (p/P)rávo na [kopii(?)] pro tvořivost 2013, ročník 17, číslo 1 Právo v informační společnosti 5.316 x 4
[CPK1] Potřeby návštěvníků a uživatelů knihoven ve vztahu k Centrálnímu portálu knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.451 x 4
[CPK2] Centrální portál knihoven – průzkum potřeb knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.218 x 4
[CPK3] V čem se shoduje a odlišuje pohled knihoven a uživatelů na Centrální portál knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 3.278 x 8
[Schovaný, tajný a nenápadný] Silvestr 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Editorial 18.447 x 30
»Celá tato soutěž je zcela na hovno« 2004, ročník 8, číslo 13 Z redakční pošty 10.263 x 10
»Dobrý den, já jsem Kniha« – příspěvek k oborové onomatoterminologii 2009, ročník 13, číslo 13 Pokroky v oborové terminologii 10.067 x 4
»Je to vražda, smazala« – ritualizované mordy ve virtuálním prostoru 2008, ročník 12, číslo 13 Ze společnosti 7.772 x 6
»Jste preventivně zadržen!« - Městská policie Brno pořídila technologie poprvé představené ve filmu Minority Report 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 9.142 x 7
»Mohli byste mi poslat alespoň jeden výtisk Vašeho e-časopisu?« 2005, ročník 9, číslo 13 Z redakční pošty 10.158 x 7
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 14.977 x 3
»Strava. Byl bych snesl více« 2004, ročník 8, číslo 13 Knihovnické archivy 8.779 x 4
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 15.858 x 7
„Projekt B“ konečně odhalen! 2006, ročník 10, číslo 13 Odhalení 10.670 x 4

Stránky