Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Rychle a přesně komunikovat prostřednictvím obrazu 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.253 x 0
Funkční rozvoj katalogů 2005, ročník 9, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.770 x 0
Soutěžte v létě s Ikarem! 2001, ročník 5, číslo 7 Editorial 4.371 x 0
Existují vypovídající odpovědi? 2004, ročník 8, číslo 13 Editorial 5.151 x 0
Knihovny se stěhují za svými čtenáři 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 5.160 x 0
Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 3.949 x 0
Junior Internet 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.150 x 0
Výstava představila unikátní tisky z 15. až 17. století 2000, ročník 4, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.513 x 0
Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy (Tomáš Pavela) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 6.035 x 0
Odpovídá informační vzdělávání v knihovnách současným požadavkům? 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 9.030 x 0
Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 9.529 x 0
Zpráva z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.238 x 0
Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.948 x 0
DIGERATI - intelektuálové digitálního věku 1998, ročník 2, číslo 7 Informační věda 8.744 x 0
Týden čtení 10.-16. 3. 2008 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.578 x 0
Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 5.116 x 0
Týden neklidu, vzdělanostní společnost a palčivé otázky 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.123 x 0
Teorie a praxe digitalizace - aneb vyvarování se současným nešvarům do budoucna 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.591 x 0
Regionální evropské informační středisko v Havlíčkově Brodě 2000, ročník 4, číslo 6 Informační politika 5.257 x 0
V jinačovické knihovně 2007, ročník 11, číslo 1 Nad webovými stránkami knihoven 6.979 x 0

Stránky

registration login password