Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zahraniční odborné akce v září 2003 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.321 x 0
Portál OpenAIRE 2015, ročník 19, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.134 x 0
Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 3.712 x 0
Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů (metod) (Jiří Menoušek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 5.993 x 0
Mobilní laboratoř zkoumající problémy města otevírá evropskou pobočku 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.150 x 0
Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru (Jakub Štogr) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 5.560 x 0
Parcon 2000 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 5.612 x 0
Vzpomínka na Boba Bočka 2014, ročník 18, číslo 7 Personália 3.690 x 0
Olympijské šílení Ikarovi sílu nevzalo 1998, ročník 2, číslo 3 Editorial 4.314 x 0
Další pátrání a Dějiny věčnosti 2012, ročník 16, číslo 4 Recenze 4.864 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 18. část 2018, ročník 22, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 1.593 x 0
Ikaros obdržel prestižní cenu 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.829 x 0
Osud programu VISK mají v rukou poslanci 2001, ročník 5, číslo 11 Editorial 8.162 x 0
Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace (Lesley Robinson) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Přínos informačního střediska v rámci firmy 5.645 x 0
Nahlédnutí do myslí (nejen) marketingových kreativců 2013, ročník 17, číslo 13 Public relations 6.788 x 0
Modrý přístup pana Dočekala 1997, ročník 1, číslo 6 Elektronické publikování 4.822 x 0
Ještě bohatší a krásnější: information commons na Masarykově univerzitě v Brně 2005, ročník 9, číslo 10 Rozhovor 8.015 x 0
Týden knihoven v masmédiích 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.231 x 0
Zápisky z Frankfurtu 2006 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.267 x 0
Norské knihovnictví bylo představeno v Praze 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.063 x 0

Stránky

registration login password