Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Veřejné knihovny a informace o Evropské unii 2000, ročník 4, číslo 6 Informační politika 4.224 x 0
Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. – život a dílo [1. část] 2013, ročník 17, číslo 6 Personália 5.736 x 0
Třetina dospělé populace využívá Internet 2002, ročník 6, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.420 x 0
Onelávchop židub otél 2006, ročník 10, číslo 7 Editorial 5.279 x 0
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově dostal novou tvář 2012, ročník 16, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.198 x 0
Týden knihoven 2003 ve fotografiích 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.155 x 0
Počítačové hry jako sociokulturní fenomén - prezentace studentských projektů 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.220 x 0
Přejete si navštívit ideální veřejnou knihovnu? Ikaros to udělal za Vás! 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.269 x 0
Desáté narozeniny liberecké knihovny očima V. V. v. v. 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.093 x 0
Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren (Rick Spiegel) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 3.215 x 0
Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.935 x 0
Vyváží zážitek vnímání uměleckého díla hodnotu „ztraceného času"? 1997, ročník 1, číslo 6 Informační věda 8.202 x 0
Open access: pohled z Velké Británie (Allan Foster) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 4.284 x 0
Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.689 x 0
Sláva moravským knihovnám 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.351 x 0
Korporativní záhlaví a malý pomocník při jeho tvorbě 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 10.027 x 0
Nová generace služeb pro dodávky digitálních dokumentů (DDD) a její praktický dopad 1999, ročník 3, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 5.421 x 0
Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.364 x 0
Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě (Christian Gumpenberger) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 3.384 x 0
Ochrana osobních údajů v Evropské unii 2008, ročník 12, číslo 2 Informační politika 10.699 x 0

Stránky

registration login password