Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Inteligentní nástroje pro práci s texty na Internetu 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 6.043 x 0
Konec prázdnin a konference INFORUM 2014, ročník 18, číslo 8 Editorial 3.843 x 0
Sedmero belgických zastavení 1998, ročník 2, číslo 2 Svět mimo internet 4.406 x 0
Knihovny se stěhují za svými čtenáři 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 4.653 x 0
Učitelský summit 2018 2018, ročník 22, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 870 x 0
Pohádková Noc s Andersenem opět děti lákala 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.956 x 0
Knihovny Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.942 x 0
Malý jazykový koutek 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.501 x 0
Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.485 x 0
Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy (Tomáš Pavela) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 5.725 x 0
Dibrary: Korejská národní digitální knihovna 2014, ročník 18, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 3.392 x 0
Svatba v redakci Ikara! 2001, ročník 5, číslo 11 Z knihovnických salónů 6.821 x 0
Oxford Online: elektronické knihy trochu jinak (Susanna Lob) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické knihy: hrozba, nebo doplněk tradičních dokumentů? 5.267 x 0
Z návštěvy nejen městské knihovny ve Stockholmu 1997, ročník 1, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.230 x 0
Zpráva z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.625 x 0
Týden čtení 10.-16. 3. 2008 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.212 x 0
Využití elektronických informačních zdrojů jako doplněk zdrojů klasických v hudební knihovně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 5.578 x 0
Podzimní paleta časopisu Ikaros 2005, ročník 9, číslo 9 Editorial 5.821 x 0
Akce pořádané v rámci Týdne knihoven 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.390 x 0
Týden neklidu, vzdělanostní společnost a palčivé otázky 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.740 x 0

Stránky

registration login password