Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Knihovnický happening v Uherském Hradišti 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.395 x 0
Problémy týkající se doporučení ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.778 x 0
Informační servis z IC OSN 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.498 x 0
Český web má téměř dva milióny uživatelů 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.083 x 0
Využití nových médií v nakupování naznačuje cestu z ekonomické krize 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 3.876 x 0
Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 12.237 x 0
Seminář Českého komitétu Modrého štítu Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.292 x 0
Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.661 x 0
Báze WEB Národní knihovny ČR zpřístupněna 2003, ročník 7, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.608 x 0
Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System - Vícejazyčný systém agregace informací) (Marie Balíková, Petr Strossa) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 4.133 x 0
Co formují informace 2010, ročník 14, číslo 3 Informační přesahy 4.524 x 0
Teorie a praxe digitalizace - aneb vyvarování se současným nešvarům do budoucna 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.224 x 0
»Strava. Byl bych snesl více« 2004, ročník 8, číslo 13 Knihovnické archivy 6.975 x 0
Internet, e-business a strategie 2000, ročník 4, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.170 x 0
Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.383 x 0
Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.665 x 0
Učené hádání a Infokon 2009 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 9.912 x 0
Národní knihovna Estonska 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.708 x 0
Systém elektronických informací o EU zjišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu (Ruth Tammeorg) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 3.646 x 0
Veřejné knihovny a informace o Evropské unii 2000, ročník 4, číslo 6 Informační politika 4.224 x 0

Stránky