Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Digitálna knižnica 2009 : stratégie, technológie, znalosti 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.834 x 0
Nechtěla bych mít za muže Bacha 1998, ročník 2, číslo 8 Kyberfeministické okénko 7.250 x 0
Ikaros nevyhrál, ale k slzám nemá důvod 1999, ročník 3, číslo 6 Editorial 4.961 x 0
Využití Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti obchodních clusterů (Zdeněk Molnár, Michael Has) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Competitive Intelligence I. 6.314 x 0
Co vlastně můžeme udělat se slovem? (Christopher Warnock) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 3.637 x 0
[CPK1] Potřeby návštěvníků a uživatelů knihoven ve vztahu k Centrálnímu portálu knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.334 x 0
Informační věda v roce 2030 podle Davida Bawdena 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.264 x 0
Projekt KIS3G z pohledu Slovenské národnej knižnice 2005, ročník 9, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 7.686 x 0
Technologie sémantického webu 2011, ročník 15, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 8.022 x 0
Jan van Dijk: Není to jen o přetížení, je to i o kontextu a moci technologií 2017, ročník 21, číslo 1 Rozhovor 3.471 x 0
Nové názvosloví v podávaných inzerátech 2008, ročník 12, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 4.955 x 0
Na klementinském nádvoří se nachází epicentrum geopatogenní zóny 2000, ročník 4, číslo 11 Výzkumná činnost 6.617 x 0
Obrazová zpráva ze semináře Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.377 x 0
Knihovna McGillovy univerzity v Montrealu 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.126 x 0
Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni 2006, ročník 10, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.487 x 0
Etický kodex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 2013, ročník 17, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 4.321 x 0
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 14.498 x 0
Dvěma jihomoravskými vinařskými městy na jedné železniční trati, s předehrou v Břeclavi 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 5.826 x 0
Online katalog je mrtev (Jane Burke) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zahájení konference 3.672 x 0
Tři vzpomínky na Dr. Burgetovou 2016, ročník 20, číslo 3 Personália 1.912 x 0

Stránky

registration login password