Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2016 2016, ročník 20, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 1.690 x 2
Zpráva ze semináře EZB 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.011 x 4
Zpráva ze semináře IVIG 2004 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.104 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2005 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.120 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2009 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.171 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.038 x 6
Zpráva ze semináře IVIG 2012 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.424 x 5
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.812 x 4
Zpráva ze semináře IVIG 2014 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.250 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2015 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.753 x 3
Zpráva ze semináře Jak se neztratit v předcích 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.875 x 2
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.023 x 0
Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.585 x 2
Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.652 x 2
Zpráva ze semináře Kramerius 4 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.542 x 0
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.212 x 6
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.465 x 3
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.684 x 4
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.597 x 3
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016 2016, ročník 20, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 1.961 x 2

Stránky

registration login password