Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Komunikační sítě a nové technologie v rozvojovém světě 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.914 x 3
Necenzurovaný pohled odjinud 2000, ročník 4, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.973 x 3
Právnická Odyssea 2004, ročník 8, číslo 5 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 8.818 x 3
Úzkokolejka se opět probudila k životu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 10.426 x 3
Knihovní systémy na českém trhu vs. Koha 2015, ročník 19, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 3.259 x 3
Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih 2008, ročník 12, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 11.989 x 3
Výběr vtipných a zajímavých termínů z terminologické databáze TDKIV 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 1.706 x 3
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 13.892 x 3
Projekt digitalizace klínopisných tabulek 2000, ročník 4, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 9.514 x 3
Programový projekt MK ČR 2000, ročník 4, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 9.319 x 3
Databázové služby knihovnického charakteru na UK Praha 1999, ročník 3, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 7.578 x 3
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.261 x 3
Open Access Week 2016 v ČR 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.025 x 3
Diskuse o informační společnosti na půdě Vysoké školy ekonomické 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.741 x 3
Rizika internetové komunikace tématem olomoucké konference 2012, ročník 16, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.384 x 3
Slupka z banánu, slanina či plátkový sýr do knih nepatří! 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 1.604 x 3
"Fake news", PewDiePie, WikiLeaks a staronový iPad 2017, ročník 21, číslo 3 Editorial 1.513 x 3
Evaluace v Akademii věd České republiky - Minulost, současnost a budoucnost (Petr Ráb) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 4.049 x 3
Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa 2013, ročník 17, číslo 3 Evropská unie a informační společnost 4.197 x 3
On-line databáze Divadelního ústavu 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 12.283 x 3

Stránky

registration login password