Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 3.760 x 0
Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.155 x 0
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 4.807 x 1
Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 6.582 x 0
Zkušenosti účastníků projektu Benchmarking knihoven 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.149 x 0
Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 5.312 x 0
Zlikvidujte vaši starou! 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 6.172 x 0
Změna autorského zákona v Německu 2003, ročník 7, číslo 11 Informační politika 8.378 x 0
Změna vnímání funkce podnikového informačního střediska (Pavel Kocourek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 3.654 x 0
Změny a novinky od Seznamu po Google 2013, ročník 17, číslo 11 Editorial 2.325 x 0
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.055 x 0
Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.524 x 1
Znalostní technologie - teorie vs. praxe (Vilém Sklenák) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 5.466 x 1
Znalostní vyhledávání v katalozích Knihovny Akademie věd 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 5.799 x 1
Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.905 x 0
Znáte Evropské Netd@ys? 1998, ročník 2, číslo 5 Odborné vzdělávání 4.406 x 0
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.669 x 1
Zo života VPTAURKVSR 2004, ročník 8, číslo 13 Ze zákulisí 4.757 x 0
Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.403 x 0
Zoosemiotika Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 8.486 x 1

Stránky

registration login password