Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zemřel PhDr. František Choc 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.501 x 5
Ženská těla bez mozku zvou pány do světa komunikace 1998, ročník 2, číslo 8 Kyberfeministické okénko 8.204 x 0
Ženy v kyberprostoru 1997, ročník 1, číslo 1 Kyberfeministické okénko 9.694 x 0
Zhrouceného čtenáře odvezla sanitka přímo od katalogu 2000, ročník 4, číslo 11 Pohotovostní (informační) služby 4.553 x 0
Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby? 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.125 x 0
Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 6.180 x 0
Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD (François Barnaud) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zdroje pro humanitní a sociální vědy 4.796 x 1
Živé vysílání z Infora 2001, ročník 5, číslo 5 Editorial 4.378 x 0
Život a dielo Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 6 Informační věda 7.132 x 0
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.077 x 0
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 11 Informační věda 9.881 x 0
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 12 Informační věda 9.346 x 0
Životní prostředí – prostředí pro život? - „zelený“ informační zdroj 2008, ročník 12, číslo 3 Recenze 5.163 x 2
Živý přenos z čapího hnízda skončil, ale Kristýna z Internetu nezmizí 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.256 x 0
Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 3.907 x 0
Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.340 x 0
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 4.994 x 0
Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 6.806 x 0
Zkušenosti účastníků projektu Benchmarking knihoven 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.509 x 0
Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 5.463 x 0

Stránky

registration login password