Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Co vyšlo... o prázdninách 1999 1999, ročník 3, číslo 8 Ikaros doporučuje 8.321 x 3
Zpráva z konference ELPUB 2007 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.158 x 3
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.779 x 3
Fotogrametria ako nástroj digitalizácie malých objektov 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 1.597 x 3
Internet kontra copyright 2005, ročník 9, číslo 12 Editorial 11.601 x 3
Encyklopedie Britannica vsadila na web, aby přežila v 21. století 1998, ročník 2, číslo 7 Elektronické publikování 8.566 x 3
Spamie 2006, ročník 10, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 6.829 x 3
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 17.042 x 3
Pavel Mandys: Praha město literatury 2012, ročník 16, číslo 7 Recenze 3.911 x 3
Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.285 x 3
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2004 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.717 x 3
Open Toilet Access: Otevřené záchody jako veřejná služba knihoven 2011, ročník 15, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 7.941 x 3
36. výroční konference LIBER 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 9.480 x 3
Ikaros nevyhrál, ale k slzám nemá důvod 1999, ročník 3, číslo 6 Editorial 5.022 x 3
14. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2012, ročník 16, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.126 x 3
Exkurze do knihovny Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.210 x 3
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.884 x 3
Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.585 x 3
Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.185 x 3
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 11.957 x 3

Stránky

registration login password