Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - sekce "Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - sekce "Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů"

0 comments

Výčet přednášejících v odpolední sekci druhého dne konference Inforum s názvem Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů dával tušit vysokou a profesionální úroveň. K mému velkému zklamání se však většina přednášek z oblasti knowledge managementu podobala spíše komerční prezentaci nabízených produktů. Oproti tomu od vystoupení věnovaných systémům pro správu elektronických dokumentů, kde jsem očekávala představení konkrétních produktů a dočkala se pouze obecných informací.

Navzdory relativně velkému prostoru pro zobrazení prezentací, byly tyto promítány pouze na malé ploše. Z hlediska zobrazovaného textu toto nebylo na závadu, ale promítané obrázky (sejmuté obrazovky) byly špatně čitelné. Ozvučení sálu až na drobný výpadek v závěru odpoledne bylo dobré.

Jednotlivé přednášející vždy stručně uvedl a představil koordinátor sekce pan Petr Pojer, který v konci pobavil hrstku zbývajících účastníků titulováním pana Kocourka na inženýra.

Níže následuje přehled jednotlivých přednášek. Podrobný popis jejich obsahu naleznete ve zpravodajství, proto jsem se zaměřila spíše na celkový dojem, který v mé osobě jednotlivé prezentace vyvolaly.

Jiří Nevrkla, Komora daňových poradců, téma: Profesní skupiny a znalosti
dojem: lidový přednes a praktický přístup

Michael Larner, Dialog a Thomson Company, téma: Informace o firmách od databázového centra DataStar
dojem: profesionální, ale pouze "seznam zdrojů"

Dagmar Vránová, Česká kapitálová informační agentura, a.s. téma: Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA
dojem: přednes "jedním dechem", informační exploze

Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s.r.o. téma: Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými
dojem: srozumitelné, přehledné, názorné

Denisa Parkosová téma: Systém pro řízení a sdílení informací v ČESKÉM TELECOMU, a.s.
dojem: velice dobrý přednes i naplnění obsahu

Jan Mottl, AiP Safe s.r.o. téma: Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System)
dojem: přehledné. nicméně příliš obecné

Pavel Kocourek, INCAD, téma: Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS
dojem: názorné, aktivní spolupráce s posluchači

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČEPKOVÁ, Lenka. INFORUM 2003 - sekce "Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2023-05-30]. urn:nbn:cz:ik-11365. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11365

automaticky generované reklamy
registration login password