Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zo života VPTAURKVSR 2004, ročník 8, číslo 13 Ze zákulisí 4.920 x 0
V Knihovně města Plzně 2006, ročník 10, číslo 5 Nad webovými stránkami knihoven 6.106 x 0
Sherlockem v dětském oddělení 2000, ročník 4, číslo 11 Rešeršní služby 6.572 x 0
Vánoční koncert 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 4.952 x 0
Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století 2009, ročník 13, číslo 11 Recenze 7.005 x 0
Uspokojování informačních potřeb uživatelů na Arizona State University (Vladimír T. Borovanský, Sheila Young) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky 4.169 x 0
Státní cena Knihovna roku poprvé udělena 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.237 x 0
Vyznání šéfredaktora aneb o vzniku (a zániku) magazínu GRAND BIBLIO 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.338 x 0
Z naší schránky 1997, ročník 1, číslo 4 Z redakční pošty 4.206 x 0
Zapojte své uživatele (Pavel Kocourek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Obsah na míru 3.777 x 0
Čím mohou knihovníci přispět k většímu využití EIZ (Marzena Marcinek) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 3.612 x 0
V knihovně Jablonce nad Nisou 2006, ročník 10, číslo 12 Nad webovými stránkami knihoven 4.801 x 0
Techniky a nástroje sémantického vyhledávání (Jiří Jelínek, Tomáš Kincl) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 5.685 x 0
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.704 x 0
Londýnský knižní veletrh po třicáté páté 2004, ročník 8, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.844 x 0
Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování II. 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 7.936 x 0
Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci (Aaron Maierhofer) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 4.541 x 0
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline 2014, ročník 18, číslo 6 Výzkumná činnost 3.494 x 0
Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.769 x 0
Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst 2013, ročník 17, číslo 12 Recenze 2.514 x 0

Stránky

registration login password