Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě (Christian Gumpenberger) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 3.752 x 1
Tři dny v Brně 2001, ročník 5, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.475 x 1
Konference Thinking Beyond Digital Libraries 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 9.697 x 1
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.839 x 1
Konference EFI 2016 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.722 x 1
Nástroje klasického marketingu uplatněné ve webovském prostředí 1998, ročník 2, číslo 8 Elektronické publikování 7.699 x 1
Prezentace posterů 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 6.027 x 1
Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.159 x 1
MEDLINE zdarma - mnoho povyku pro nic? 2001, ročník 5, číslo 2 Medicína a informace 9.264 x 1
Z evropské knihovny do evropské digitální knihovny (Jill Cousins) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě 3.789 x 1
HCI International 2016 2016, ročník 20, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 1.997 x 1
Informačné vzdelávanie v knižniciach - workshop knihovníkov 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.886 x 1
Nožní minisoutěž aneb Prověřte své pozorovací a informační dovednosti 2009, ročník 13, číslo 13 Editorial 4.912 x 1
Křišťálová Lupa 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.717 x 1
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 17.608 x 1
Unikátní spolupráce CSA se sdružením BioOne - zpřístupnění plnotextových časopisů na platformě IDS (Diogenes Kloosterlink) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II. 4.561 x 1
Jedna vlaštovka jaro nedělá 1997, ročník 1, číslo 7 Informační politika 6.680 x 1
Seminář IVIG 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.986 x 1
Výstava Tři vzácné rukopisy z doby císaře Karla IV. ve sbírkách Knihovny Národního muzea 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.724 x 1
Ve vsetínské knihovně 2003, ročník 7, číslo 11 Nad webovými stránkami knihoven 7.313 x 1

Stránky

registration login password