Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací 2002, ročník 6, číslo 2 Rozhovor 8.822 x 9
Pražská muzejní noc v NTK 2011, ročník 15, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.887 x 9
Exkurze v ústřední vědecké knihovně Ministerstva zahraničních věcí České republiky 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.247 x 9
EU a hackeři, viry a podvodníci, aneb Společně proti počítačové kriminalitě 2002, ročník 6, číslo 5 Evropská unie a informační společnost 8.478 x 9
Emerald Library Link 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 6.374 x 9
Elektronické zdroje: Jak propagovat? 2001, ročník 5, číslo 6 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 6.484 x 9
Exkurze do knihovny Jabok 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 11.638 x 9
Exkurze v České tiskové kanceláři (ČTK) 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.336 x 9
Evoluce jako informační proces 2001, ročník 5, číslo 10 Informační věda 11.041 x 9
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.984 x 9
Experiences with Usenet I 1998, ročník 2, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 7.876 x 9
Kompetence, schopnosti a vlastnosti informačních profesionálů 2006, ročník 10, číslo 11 Recenze 10.928 x 9
Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.765 x 9
EThOS – Online služba elektronických dizertací 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.522 x 9
Exkurze studentů ÚISK FF UK po severočeských knihovnách 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.087 x 9
Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj 2011, ročník 15, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 11.157 x 9
Křížovky, krávy a skloňování vajec 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 30.227 x 9
Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny? 2014, ročník 18, číslo 1 Evropská unie a informační společnost 5.401 x 9
Seminář o nových médiích a ochraně soukromí 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.322 x 9
Elektronické seriály a OPAC 2002, ročník 6, číslo 4 Elektronické seriály 7.640 x 9

Stránky