Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 38.630 x 14
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 28.425 x 13
Knihovnický happening 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.299 x 13
Encyklopedie knihy 2008, ročník 12, číslo 2 Recenze 9.028 x 13
INFORUM 2012 2012, ročník 16, číslo 5/2 Editorial 6.382 x 13
Komunitní konference KOKON 2016 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.804 x 13
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 51.259 x 12
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.330 x 12
Obchod s virtuální realitou 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.547 x 12
Komunikační sítě a nové technologie v rozvojovém světě 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.856 x 12
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.999 x 12
Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.908 x 12
Virtuální výstavy 2002, ročník 6, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 5.984 x 12
Infos 99 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.705 x 12
Název konference Inforum je plagiátem 2004, ročník 8, číslo 13 Aféry 7.517 x 12
Knihovny přežijí! 2011, ročník 15, číslo 13 Kulturní okénko 4.293 x 12
Paměť znepokojuje i láká 2008, ročník 12, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.700 x 12
Spokojnosť človeka v práci 2020, ročník 24, číslo 1 Výzkumná činnost 686 x 12
Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje 2011, ročník 15, číslo 7 Recenze 9.695 x 12
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 15.469 x 12

Stránky

registration login password