Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 4.026 x 0
Ikaros změnil tvář, nikoliv cíle 1998, ročník 2, číslo 7 Editorial 4.239 x 0
České e-knihy - faktory ovlivňující jejich pronikání do knihoven 2014, ročník 18, číslo 5 Elektronické publikování 4.073 x 0
C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.503 x 0
Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003 (Jiří Bakala, P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 4.423 x 0
Kultura versus příroda 2000, ročník 4, číslo 6 Informační věda 8.681 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 12.937 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.479 x 0
Pozvání na 8. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2002 2002, ročník 6, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.189 x 0
Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.114 x 0
Virtuální knihkupectví Vltava nabízí slevu nejméně 10 procent 1998, ročník 2, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.432 x 0
Exkurze do Knihovny Václava Havla 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.871 x 0
Webík již podruhé 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.547 x 0
Světový summit o informační společnosti v Tunisku 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.551 x 0
Exkurze Pobočky České informační společnosti do švýcarských archivů 2011, ročník 15, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.613 x 0
Ohlédnutí za seminářem ke komunikaci 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.920 x 0
Návrh nového systému webovské prezentace FF UK 1997, ročník 1, číslo 6 Elektronické publikování 5.285 x 0
Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II. 2013, ročník 17, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 3.820 x 0
Interconnectivity and the Hybrid Library 1999, ročník 3, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 8.640 x 0
V litvínovské knihovně II. 2005, ročník 9, číslo 10 Nad webovými stránkami knihoven 4.355 x 0

Stránky

registration login password