Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 25.455 x 0
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 25.063 x 1
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 24.975 x 0
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 24.967 x 8
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.533 x 0
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 24.487 x 1
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 24.014 x 0
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 23.892 x 0
Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS 2012, ročník 16, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 23.870 x 0
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 23.864 x 1
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 23.577 x 2
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 23.456 x 6
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 23.037 x 1
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 22.939 x 2
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 22.902 x 3
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 22.714 x 0
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 22.545 x 2
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 22.536 x 0
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 22.225 x 0
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 22.095 x 3

Stránky