Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 26.559 x 0
Knihovnické vtipy 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 26.410 x 18
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 26.053 x 6
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 25.789 x 2
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 25.787 x 3
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 25.742 x 10
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 25.453 x 5
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 25.418 x 18
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 25.055 x 6
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 24.926 x 5
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 24.697 x 6
Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS 2012, ročník 16, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 24.474 x 7
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 24.266 x 1
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.215 x 1
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 23.908 x 5
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 23.792 x 8
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 23.503 x 14
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 23.432 x 10
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.246 x 1
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 23.014 x 3

Stránky

registration login password