Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 23.097 x 1
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 23.015 x 1
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 22.845 x 0
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 22.678 x 2
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 22.533 x 1
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 22.350 x 0
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 22.055 x 2
Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS 2012, ročník 16, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 22.037 x 0
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 21.823 x 0
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 21.352 x 0
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 21.169 x 1
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 21.118 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 20.923 x 0
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 20.522 x 2
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 19.935 x 1
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 19.805 x 2
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 19.780 x 0
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 19.692 x 0
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 19.685 x 0
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 19.434 x 1

Stránky

registration login password