Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.188 x 0
Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady? 2005, ročník 9, číslo 3 Oborová terminologie 12.178 x 2
Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004 2004, ročník 8, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.171 x 0
Komunikologie a posthistorie 2003, ročník 7, číslo 1 Recenze 12.158 x 1
Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami 2006, ročník 10, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.154 x 1
Informačné správanie a digitálne knižnice 2003, ročník 7, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.127 x 0
Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 12.124 x 0
Česká republika a databáze pro akademickou sféru 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.124 x 0
Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice 2010, ročník 14, číslo 5 Informační politika 12.119 x 1
Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.091 x 0
Foucaultovské kolokvium 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.090 x 1
Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org 2008, ročník 12, číslo 8 Informační věda 12.077 x 0
Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos? 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.070 x 2
New Media Inspiration 2013 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.066 x 1
Vyhlášení padesáti nejoblíbenějších knih obyvatel ČR 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.053 x 0
Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky 2002, ročník 6, číslo 11 Informační gramotnost 12.050 x 0
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 12.049 x 2
Digitální knihovna Český parlament v roce 2000 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 12.046 x 0
Emporium – neznámý fond významného nakladatelství 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 12.044 x 2
Využívání Internetu v zemích EU 2003, ročník 7, číslo 5 Informační gramotnost 12.038 x 1

Stránky

registration login password