Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nejúčinnější hardwarový firewall na světě 2008, ročník 12, číslo 13 Výzkumná činnost 10.619 x 2
Česká národní databáze ISSN na webu STK 2002, ročník 6, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 9.732 x 2
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 17.602 x 2
Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.609 x 2
Dodejte nám poškozené chromozómy a sterilizační nástroje 2007, ročník 11, číslo 13 Z redakční pošty 5.927 x 2
Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos? 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.070 x 2
Výzkum informační činnosti ústřední státní správy 2010, ročník 14, číslo 1 Informační politika 9.161 x 2
Citovat ano, ale víme jak? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.499 x 2
Zpráva z konference New Information Technologies and the Future of the Humanities 2005, ročník 9, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.713 x 2
KRE 14: Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.225 x 2
Opravdu se mění Internet v internet? 1998, ročník 2, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 7.294 x 2
Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví (Eva Lesenková, Helena Bouzková) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 5.575 x 2
Univerzity bez kampusu a bez semestrů 1997, ročník 1, číslo 5 Elektronické publikování 6.379 x 2
Alexandrijská knihovna slavnostně otevřena 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.799 x 2
Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE) 2007, ročník 11, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 11.561 x 2
Postřehy ke knižnímu trhu v Norsku 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.891 x 2
Film a nové techniky zobrazení 2013, ročník 17, číslo 3 Informační přesahy 8.957 x 2
Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp (Tomáš Oupický) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 4.736 x 2
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.552 x 2
Almanach Jitřenka: 100 let od vydání první české knihy pro nevidomé - 2. část 2016, ročník 20, číslo 9 Informační přesahy 2.290 x 2

Stránky

registration login password