Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Italské souborné katalogy

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Italské souborné katalogy

0 comments
Autoři: 

Itálie je počtem obyvatel 6x a rozlohou téměř 4x větší než Česko.


Národní souborné katalogy

SBN On-line je souborný katalog knihoven zapojených do SBN (Národní knihovnická služba) - sítě italských knihoven, která má více než 1000 účastníků z řad státních, městských, vysokoškolských a akademických knihoven. SK obsahuje cca 4 500 000 bibliografických záznamů knih, časopisů a hudebních děl. Vstup do katalogu je na URL http://sbnonline.sbn.it/zgw/homeen.html.

Italský národní souborný katalog je budován ICCU - Národním centrem pro souborný katalog. V Centru jsou budovány tři souborné katalogy: souborný katalog novodobých knih, SK starých tisků a hudební SK. Jednotlivé součásti SK je možné prohlížet samostatně:

SK novodobých knih obsahuje cca 3 000 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů, tištěných hudebnin a šedé literatury z 500 italských knihoven. Roční přírůstek je kolem 600 000 záznamů. SK starých tisků obsahuje více než 40 000 bibliografických záznamů monografií a výběrově i seriálů z cca 150 italských knihoven z retrospektivou od roku 1450 do 1830. Poslední částí SK je SK hudebních materiálů.

Souborný katalog EDIT 16 je soupis italských publikací vydaných v 16. století. SK obsahuje cca 50 000 záznamů publikací vydaných v Itálii a/nebo v italštině v období 1501-1600. Do SK přispívá přibližně 1200 knihoven z Itálie, Vatikánu a San Marina. Vstup do katalogu je volný.

Italský souborný katalog časopisů ACNP (Catalogo Italiano dei Periodici) obsahuje téměř 125 000 bibliografických záznamů z téměř 2500 knihoven.


Virtuální souborné katalogy

Virtuální souborné katalogy v Itálii reprezentuje MAI (MetaOPAC Azalai Italiano). Tento metavyhledávač nabízí paralelní prohledávání italských www katalogů, před vlastním vyhledáváním je třeba specifikovat, ve kterých katalozích konkrétního regionu, provincie nebo obce se bude vyhledávat. Dále je nutné zúžit vyhledávání na typ knihovny a typ dokumentu. Po vymezení, ve kterých knihovnách má vyhledávání probíhat, se zobrazí formulář pro zadání dotazu.

Dalším italským virtuálním SK je AZALAI (Catalogo bibliografico virtuale delle universita lombarde) - virtuální souborný katalog univerzit v Lombardii. Uživatel má možnost prohledávat všechny knihovny nebo si vybrat z předdefinovaných skupin.


Regionální souborné katalogy

V Itálii existuje celá řada regionálních SK jak na úrovni provincií, tak i na úrovni menších územních celků. Informace na www stránkách katalogů nebývají právě bohaté na informace o počtu záznamů, typech dokumentů obsažených v SK apod. Proto je v dalším textu uveden pouze přehled s odkazy na katalogy. V závorce jsou uvedeny originální názvy katalogů.

Souborný katalog knihoven provincií Brescia a Cremona (Catalogo collettivo delle Biblioteche delle province di Brescia e Cremona) obsahuje bibliografické záznamy 1 400 000 knihovních jednotek z více než 180 knihoven obou provincií.

Souborný katalog knihoven provincie Sondrio (Catalogo delle biblioteche della provincia di Sondrio) zahrnuje 22 knihoven sítě.

CSBNO - Severozápadní knihovní síť (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest)50 účastníků ze severozápadní oblasti Itálie. CSBNO buduje souborný katalog, který se nachází na adrese http://webopac.csbno.net/Web/Search/AdvancedSearch.asp.

Magentskou knihovní síť (Catalogo del Sistema del Magentino) tvoří 12 knihoven města Magenta. Vstup do katalogu: http://194.243.250.34/webif/start.htm.

Souborný katalog knihoven provincie Mantova (Provincia di Mantova Catalogo Collettivo delle Biblioteche) buduje na 60 knihoven provincie. Katalog se nachází na adrese http://81.112.238.87/h3/h3/ase/fFormSelezione?lingua.x=ing.

Souborný katalog Abbiatenské knihovní sítě (Catalogo del Sistema dell`Abbiatense) obsahuje cca 60 000 bibliografických záznamů všech typů dokumentů včetně článků a sbírky historických fotografií. SK je dostupný na URL http://www.sistemabbiatense.it/.

Souborný katalog sítě Castanese (Catalogo del Sistema del Castanese) zahrnuje 11 knihoven oblasti a je dostupný na http://www.bibliocastanese.it/Ricerche/prima_pagina.htm.

Souborný katalog korsické sítě (Catalogo del Sistema di Corsico) se nachází na adrese http://80.117.154.150/webif/start_cor.htm.

Souborný katalog sítě Rozzano (Catalogo del Sistema di Rozzano) obsahuje záznamy z 8 knihoven oblasti. Katalog je volně dostupný na adrese http://www.sbiroz.it/webif/home.htm.

Souborný katalog knihoven Jižního Tyrolska BISON (Bibliotheken Südtirols Online) je dostupný na adrese http://www.provinz.bz.it/bison/.

Souborný katalog knihoven regionu Veneto (Catalogo collettivo delle biblioteche del Veneto) nabízí vyhledávání ve dvou databázích: ve starých fondech (do roku 1830) a v novodobých knihách. Do SK přispívá 27 knihoven. SK je dostupný na URL http://opac.regione.veneto.it/easyweb/index.html.

Souborný katalog provincie Prato (Catalogo Collettivo Provinciale di Prato) obsahuje cca 300 000 bibliografických záznamů a je dostupný na URL http://balwww.comune.prato.it/home.htm.

Souborný katalog knihoven oblasti Ferrari ESTE CAT je dostupný na adresehttp://www.provincia.fe.it/h3/h3.exe/ase.

Souborný katalog knihoven oblasti Ligurie CBL (Catalogo collettivo delle biblioteche liguri) obsahuje více než 430 000 bibliografických záznamů. Katalog je dostupný na URL http://www.regione.liguria.it/cgi-win/hiweb.exe/a3/fmain.


Oborové souborné katalogy

Prvním zástupcem oborových SK je virtuální souborný katalog architektury MAIA, který zahrnuje 55 katalogů oborových knihoven zaměřený na obor architektury. SK se nachází na URL http://www.cnba.it/maia.php.

Národní souborný katalog časopisů z oboru matematiky, fyziky, informatiky a technologie (Il Catalogo Nazionale dei Periodici delle Scienze Matematiche, Fisiche, Informatiche e Tecnologiche) je dostupný na adrese http://siba2.unile.it/archives/bibsearch.html.Tabulka: SK Itálie

Legenda:
inst. - institucionální
nár. - národní
ob. - oborový
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
a - články
m - monografie
sd - speciální typy dokumentů
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů
Itálie inst. V Catalogo bibliografico virtuale delle università lombarde (OPAC) AZALAI m, s, sd 33* x 2000 x 2003 * jde o počet zapojených katalogů, nikoliv knihoven
Itálie nár. R Catalogo Italiano dei Periodici (OPAC) ACNP s 2500 ? 125 ? 2004
Itálie nár. R EDIT 16 (OPAC) x m, s 1200 1501-1600 50 ? 2003?
Itálie nár. V MetaOPAC Azalai Italiano (OPAC) MAI m, s, sd 200* ?X x x 2003 * jde o počet zapojených katalogů, nikoliv knihoven
Itálie nár. R OPAC SBN (OPAC) x m, s, sd ? ? ? ? 2004
Itálie nár. R SBN-Online (OPAC) x m, s, sd 1000 ? 4 500  ? 2003
Itálie ob. V Catalogo collettivo virtuale delle biblioteche di Architettura MAI m, s, sd 55 * ? ? ? 2001 * jde o počet zapojených katalogů, nikoliv knihoven
Itálie ob. R Il Catalogo Nazionale dei Periodici delle Scienze Matematiche, Fisiche, Informatiche e Tecnologiche (OPAC) x m, s ? ? ? ? 2003?
Itálie reg. R Bibliotheken Südtirols Online (OPAC) BISON m, s, sd ? ? ? ? 2003
Itálie reg. R Catalogo collettivo delle biblioteche del Veneto (OPAC) x m, s 27 1830- ? ? 2003
Itálie reg. R Catalogo collettivo delle Biblioteche delle province di Brescia e Cremona (OPAC) x m, sd 180 ? 1 400 ? 2004
Itálie reg. R Catalogo Collettivo delle Biblioteche Liguri (OPAC) CBL m ? ? 430 ? 2003
Itálie reg. R Catalogo Collettivo Provinciale di Prato (OPAC) x m, s, sd 30 ? 300 ? 2003?
Itálie reg. R Catalogo del Sistema del Castanese (OPAC) x m, s, sd 11 ? ? ? 2004
Itálie reg. R Catalogo del Sistema del Magentino (OPAC) x m 12 ? ? ? 2004
Itálie reg. R Catalogo del Sistema dell`Abbiatense (OPAC) x m, s, sd, a ? ? 60 ? 2004
Itálie reg. R Catalogo del Sistema di Corsico (OPAC) x m, s, sd ? ? ? ? 2004
Itálie reg. R Catalogo del Sistema di Rozzano (OPAC) x m, s, sd ? ? ? ? 2004?
Itálie reg. R Catalogo delle biblioteche della provincia di Sondrio (OPAC) x m, sd 22 ? ? ? 2004
Itálie reg. R Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (OPAC) CSBNO m, s, sd 50 ? ? ? 2004
Itálie reg. R ESTE CAT (OPAC) x m, s, sd 24 ? ? ? 2003
Itálie reg. R Provincia di Mantova Catalogo Collettivo delle Biblioteche (OPAC) x m, sd 60 ? ? ? 2004
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Italské souborné katalogy. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11667. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11667

automaticky generované reklamy